Samen sparen voor een buurtinitiatief door veilig te rijden

(20 mei 2021)

Snelheid is een belangrijke factor als het gaat om verkeersveiligheid. Vooral op 30 en 50 km/uur wegen vinden veel ongevallen plaats.

Binnen woonwijken zijn het vaak bewoners zelf die te hard rijden. In Noord-Holland wordt daarom gestart met een nieuw initiatief, om veilig rijden te bevorderen én te belonen: de spaarpaal. 

Belonen in plaats van straffen

De spaarpaal beloont veilig gedrag, in plaats van onveilig gedrag te bestraffen, zoals de welbekende flitspaal. Bewoners rijden langzamer en dit gedrag beklijft ook. Daarnaast heeft het mooie buurtinitiatieven opgeleverd. Denk aan het opknappen van een speeltuin in de buurt, of het creëren van een veilige schoolzone bij een basisschool. 

De spaarpaal, genaamd de ‘safety safe’, meet de gereden snelheid van degene die langsrijdt. Als de snelheid onder de maximumsnelheid ligt, dan plaatst de paal een bedrag in de spaarpot. De gemeente financiert het spaarbedrag. Na 4 weken wordt een totaalbedrag bereikt. Dit bedrag zetten bewoners in overleg met de gemeente in voor een zelfgekozen buurtinitiatief. 

Pilot

De provincie Noord-Holland stelt, bij wijze van pilot, € 90.000 beschikbaar voor de financiering van maximaal 9 spaarpalen. In de gemeente Schagen wordt binnenkort de eerste spaarpaal geplaatst en in de loop van 2021 volgen pilots in andere gemeenten. Het project wordt daarna geëvalueerd. Indien het succesvol blijkt, wordt gekeken naar de mogelijkheid nog meer gemeenten in Noord-Holland de kans te bieden spaarpalen te plaatsen.

Een 'safety safe' in een woonwijk

Uitgelicht