Werkzaamheden bij kruisingen Fokkerweg, Aalsmeerderbrug en Dorpsstraat tijdelijk opgeschort

(28 mei 2021)

De werkzaamheden bij de kruising N196 met de Fokkerweg in Haarlemmermeer en de kruisingen van de Burgemeester Kasteleinweg met de Aalsmeerderburg en met de Dorpsstraat in Aalsmeer worden tijdelijk opgeschort.

Zo is het mogelijk om alle werkzaamheden voor het project HOVASZ beter op elkaar af te stemmen. Naar verwachting worden de meeste werkzaamheden aan deze 3 kruisingen rond de zomervakantie weer opgepakt. De einddatum van oplevering van de busbaan eind september is niet in gevaar. 

Fokkerweg

De kruising bij de N196 met de Fokkerweg zou volgens planning eind april 2021 open gaan voor verkeer. Omdat het meer tijd blijkt te kosten om de werkzaamheden af te stemmen op wegwerkzaamheden elders is het echter niet gelukt om het werk aan de kruising op de geplande datum af te ronden. Dit betekent dat de N196 tussen de Fokkerweg en de Vuursteen (Hoofddorp) afgesloten blijft. Het bestemmingsverkeer blijft van de tijdelijke rotonde gebruik maken en doorgaand verkeer tussen Uithoorn en Hoofddorp wordt over de N201geleid.

Aalsmeerderbrug

De aanleg van de rotondes bij de Aalsmeerderbrug en Dorpsstraat kost meer tijd dan voorheen was voorzien. De werkzaamheden aan de Aalsmeerderbrug blijven doorgaan tot deze zijn afgerond. Naar verwachting kan het verkeer in de zomer volledig gebruik maken van de nieuwe rotonde. Tot die tijd blijven de geldende omleidingsroutes gelden.

Dorpsstraat

De werkzaamheden bij de Dorpsstraat worden opgeschort. Dit is nodig om het werk voor de aanleg van de rotonde bij de Van Cleeffkade te kunnen uitvoeren. Tijdens de afsluiting van de Van Cleeffkade moet de rotonde Dorpsstraat in alle richtingen open zijn voor wegverkeer en moet die kruising fietsers en voetgangers de mogelijkheid kunnen bieden om over te kunnen steken. Bij de Dorpsstraat wordt daarom met betonnen barriers een tijdelijke rotonde gemaakt in de eerste week van juni. Vanaf 5 juni kan het verkeer dan vanuit de 4 richtingen oversteken en is de kruising voor al het verkeer open. De resterende werkzaamheden aan de rotonde bij de Dorpsstraat worden opgeschoven naar augustus. 

HOVASZ

De provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe hoogwaardig openbaarvervoer verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Máximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: hovasz@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina.