Coalitieakkoord 2019-2023: hoe staat het ervoor?

(05 november 2021)

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft de voortgang van het coalitieakkoord en de ambities voor de komende 2 jaar in beeld gebracht.

GS voeren het coalitieakkoord uit. Hierin staan de hoofdpunten van het beleid voor de bestuursperiode van 4 jaar. Wat is er halverwege de rit al van de plannen terecht gekomen? En wat zijn nog de ambities voor de komende 2 jaar? In onderstaand overzicht is samengevat wat er op het gebied van klimaat, natuur, mobiliteit, wonen, de gezonde leefomgeving en economie is bereikt en waar de provincie de resterende collegeperiode aan gaat werken. 

Stand van zaken coalitieakkoord Klik op de afbeelding om het leesbare document te openen (pdf, 87 kB)

Videoboodschap 

In onderstaande video's lichten de gedeputeerden en de commissaris van de Koning de gerealiseerde doelen en gestelde ambities per thema toe. 

Klimaat

In 2050 is Noord-Holland klimaatneutraal en circulair. Gedeputeerden Edward Stiger en Zita Pels over het thema Klimaat. 

Videoboodschap Klimaat (klik op de afbeelding om de video te starten)

Natuur 

De Noord-Hollandse natuur beschermen en nieuwe natuur ontwikkelen. Gedeputeerde Esther Rommel over het thema Natuur. 

Videoboodschap Natuur(klik op de afbeelding om de video te starten)

Mobiliteit 

Investeren in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. Gedeputeerde Jeroen Olthof over het thema Mobiliteit. 

Videoboodschap Mobiliteit(klik op de afbeelding om de video te starten)

Wonen

Meer woningen bouwen zonder de bijzondere landschappen aan te tasten. Gedeputeerde Cees Loggen over het thema Wonen. 

Videoboodschap Wonen(klik op de afbeelding om de video te starten)

Gezonde Leefomgeving

Behouden en verbeteren van lucht-, bodem- en waterkwaliteit en stimuleren van een gezonde leefstijl. Gedeputeerde Jeroen Olthof over het thema Gezonde Leefomgeving. 

Videoboodschap Gezonde Leefomgeving(klik op de afbeelding om de video te starten)

Economie 

Investeren in (circulaire) innovatie en ondernemerschap. Gedeputeerden Zita Pels en Ilse Zaal over het thema Economie. 

Videoboodschap Economie(klik op de afbeelding om de video te starten)

Samenwerking 

De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het onderwijs, woningbouwcorporaties, andere organisaties, maar vooral ook met de inwoners van Noord-Holland. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk over deze onderlinge samenwerking. 

Videoboodschap Samenwerking(klik op de afbeelding om de video te starten)