Laatste puzzel Wieringerrandmeer gelegd

(03 november 2021)

De laatste kavelruil voor grond die bestemd was voor het project Wieringerrandmeer is op 3 november een feit. Het is dan precies 11 jaar geleden dat Noord-Holland het plan afblies om van Wieringen weer een eiland te maken.

Het Wieringerrandmeer had een waterverbinding moeten vormen tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer. Dit project zou de natuur versterken en zorgen voor economische groei in het gebied. Daarnaast waren ruim 2000 woningen en recreatiewoningen rondom het meer ingetekend. Om het project mogelijk te maken, kocht de provincie ongeveer 550 hectare grond op. In 2010 trok Noord-Holland echter de stekker uit het project vanwege te grote financiële risico’s. 

Het provinciaal bestuur zocht daarna naar manieren om de verworven grond van de hand te doen met positief effect voor de omgeving. Er werd gekozen voor kavelruilen. Met name lokale boeren hebben daar profijt van gehad. Het werd voor hen mogelijk om een veel logischer areaal grond te krijgen, dichtbij de boerderij.

Hoeverkoog

Over de laatste kavelruil is 8 jaar gedaan. Er zijn maar liefst 12 partijen betrokken bij het slotstuk Hoeverkoog in Wieringen. Het gaat om de provincie, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer, gemeente Hollands Kroon, 6 agrarische ondernemers, 1 kerkgenootschap en 1 particulier. In totaal wordt bijna 70 hectare, 140 voetbalvelden, geruild.

De provincie verkocht gronden aan de betrokken boeren, zodat zij hun land beter bereiken en bewerken. Daarmee verduurzamen zij hun bedrijfsvoering. Vooral het terugdringen van agrarische verkeersbewegingen in deze kavelruil is groot. Dat draagt vervolgens bij aan de vergroting van de verkeersveiligheid en de verlaging van de CO2-uitstoot. Via de kavelruil wordt ook ruim 8 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur.