Samen tegen ondermijning

(11 november 2021)

De provincie Noord-Holland helpt gemeenten ongewenste pogingen tot beïnvloeding te herkennen en zich ertegen te beschermen. Met een subsidie van €100.000 kunnen bestuurders en raadsleden in de Noord-Hollandse gemeenten onderzoeken hoe zij dat het beste kunnen doen.

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: "Ondermijning knaagt aan de wortels van onze democratische instellingen, aan de weerbaarheid van overheden en aan onze integriteit. Dat moeten we stevig aanpakken. Met deze subsidie geven wij gemeenten in Noord-Holland een financiële impuls om te werken aan hun weerbaarheid en bewustwording van ondermijning. Zo pakken we ondermijning samen aan.”

Ondermijning

Een wethouder wordt bedreigd om het besluit van de gemeente te beïnvloeden. Een raadslid is uitgenodigd voor een concert om in gesprek te gaan over nieuw beleid. Dit zijn 2 voorbeelden van criminele pogingen tot beïnvloeding van besluiten van de overheid, ook wel ondermijning genoemd. 

Bij ondermijning gaat het om allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen wat wettelijk wel en niet is toegestaan, laten vervagen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en de handhaving van regels en de openbare orde in moeilijkheden komen. Het is daarom belangrijk dat overheden in Noord-Holland de middelen hebben om te blijven strijden tegen ondermijning. Ook is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren weten hoe ze deze vorm van criminaliteit herkennen en weten hoe ze moeten handelen wanneer ze ermee te maken krijgen. Op www.noord-holland.nl/ondermijning is meer te lezen over wat de provincie doet aan bestrijding van ondermijning. 

Aanvraag subsidie 

Gemeenten in Noord-Holland kunnen vanaf 18 december 2021 tot en met 29 december 2022 subsidie aanvragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht ook voor bestuurlijke weerbaarheidsscans die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2021. Meer informatie over de ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans’ en hoe deze subsidie aangevraagd kan worden, staat binnenkort gepubliceerd in het Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.