Slimme maatregelen voor minder hinder bij (weg)werkzaamheden en evenementen

(29 november 2021)

De provincie Noord-Holland zet steeds vaker slimme maatregelen in om de hinder bij (weg)werkzaamheden en evenementen te verminderen.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel waardoor er nieuwe slimme technieken ingezet kunnen worden voor beter verkeers- en mobiliteitsmanagement en om sneller, gerichter en persoonlijker te communiceren met de omgeving en (vaar)weggebruikers. Denk bijvoorbeeld aan slimme camera’s langs de weg, analyses om het verkeer beter in beeld te brengen of pushberichten via social media naar de weggebruiker met informatie over wegafsluitingen. De provincie heeft deze slimme maatregelen gebundeld in de Toolbox Smart Mobility

Succesvolle voorbeelden

Een van de voorbeelden is het gebruik van slimme camera’s tijdens de Grand Prix in Zandvoort afgelopen zomer waar 67.500 bezoekers op afkwamen. Slimme camera’s op de toegangswegen van en naar Zandvoort telden het aantal in- en uitgaande fietsers. Aan de hand van deze data konden extra maatregelen genomen worden om het verkeer veilig, slim en snel van en naar het circuit te leiden. Een ander voorbeeld is een herkomst- en bestemmingsanalyse tijdens het groot onderhoud aan de provinciale weg N244 in Alkmaar. Met data uit smartphones en navigatiesystemen wordt dan inzichtelijk waar het verkeer op de provinciale weg vandaan komt en naar toe gaat. Dat geeft een goed beeld van welke verkeersstromen belangrijk zijn, op welke wegen extra (tijdelijke) verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden en welke locaties belangrijk zijn om bijvoorbeeld bebording te plaatsen. Ook het gericht communiceren over de werkzaamheden naar bepaalde gebieden of dorpen is hierdoor mogelijk.

De provincie deelt de opgedane kennis en ervaringen graag met andere wegbeheerders. Meer voorbeelden van slimme technieken die tijdens werkzaamheden in de voorbereidingsfase, de uitvoering of na afloop ingezet kunnen worden staan in de Toolbox Smart Mobility.

Privacy

De provincie gaat uiterst zorgvuldig om met de data van weggebruikers, toch is het begrijpelijk dat dit vragen kan oproepen. De maatregelen die genoemd zijn in de Toolbox Smart Mobility worden ingezet door leveranciers die privacy hoog in het vaandel hebben staan. De provincie stelt dan ook altijd de eis dat de diensten voldoen aan de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien is het bij de inzet van Smart Mobility maatregelen nooit van toepassing om informatie te verzamelen die te herleiden is tot personen. 

Slim, schoon en veilig reizen

De provincie investeert volop in Smart Mobility maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken, voor nu en in de toekomst. De ‘Toolbox Smart Mobility voor minder hinder bij (weg)werkzaamheden en evenementen’ is daar een mooi voorbeeld van. De provincie werkt hierin samen met adviesbureau XTNT. 

Meer informatie

Met vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden, onderzoeken en testen op het gebied van Smart Mobility zijn ook te volgen op de website of LinkedIn