Start onderhoud op 4 locaties in natuurgebied Diemerscheg

(18 november 2021)

Maandag 22 november 2021 begint de provincie Noord-Holland met voorbereidende werkzaamheden voor het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. Het gaat om diverse locaties in het Diemerbos, Meerveld, Bethlem en Waterlandtak- Oost (Amsterdam, Diemen, Gooise Meren).

Start onderhoud op 4 locaties in natuurgebied Diemerscheg

Werkzaamheden

Bij veldonderzoek is in de gebieden achterstallig onderhoud vastgesteld. De terreinen zijn op een aantal locaties erg verruigd (begroeid). De watergangen zijn dichtgegroeid en moeten worden vrijgemaakt van riet, struiken, bosschages en grauwe wilgen. In het deelgebied Bethlem staat veel opschot van bomen wat gensnoeid moet worden om het terrein weer begaanbaar te maken. 

Start onderhoud op 4 locaties in natuurgebied Diemerscheg
Op deze 4 locaties starten onderhoudswerkzaamheden.  

Planning 

Er is voor gekozen om de werkzaamheden nu al uit te voeren, terwijl de rest van de werkzaamheden van het natuurproject (zie ook het Informatieblad, pdf, 900 kb) pas in april 2022 van start gaan. Dit heeft te maken met het genoemde achterstallig onderhoud. Omdat deze terreinen sterk zijn verruigd, zijn deze in het voorjaar interessant als habitat voor flora en fauna. In de struiken en ook in andere verruigde delen van het gebied is de kans groot op dieren die hier willen nestelen. Het doel is te voorkomen dat we deze dieren moeten storen tijdens de werkzaamheden in 2022. Er is in de omgeving genoeg ruimte voor deze dieren om te nestelen. De werkzaamheden zijn in overleg met ecologen gepland en in lijn met de Wet Natuurbescherming bij werkzaamheden. 

Werkzaamheden vanaf 22 november 

De voorbereidende werkzaamheden starten op 22 november en duren tot eind november. In deze periode wordt de minste schade aan de natuur aangebracht. De werkzaamheden bestaan in vooral uit het klepelen (fijnmalen) van riet langs de oevers, het verwijderen van struiken en de kleinere bomen (tot een diameter van 10 cm en een hoogte van maximaal 5 à 6 meter). 

Over het project Natuurontwikkeling Diemerscheg 

De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties verbeteren we de natuurverbindingen of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat. 
www.noord-holland.nl/diemerscheg


 

Uitgelicht