Succes van samenwerken domineert regiobezoek GS aan Zuid-Kennemerland

(03 november 2021)

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) was dinsdag 2 november 2021 op regiobezoek in Zuid-Kennemerland.

Tijdens een ontmoeting met de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort werden grote regionale uitdagingen besproken. Zo ging het onder meer over economisch herstel na corona, OV-knooppunten, de binnenduinrand, stikstof, recreatiespreiding, de woningbouwopgave en de Formule 1. 

Het vorige bezoek aan de regio dateerde uit 2017. Destijds gaven GS onder leiding van toenmalig commissaris van de Koning Johan Remkes een aanzet tot meer regionale samenwerking. Hoe anders de wereld er inmiddels uitziet, echode door in de woorden van bijna alle sprekers. 

Elkaar nodig

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk constateerde dat er meters zijn gemaakt. “We weten elkaar te vinden en de bestuurders ook. Dat is anders dan aan het begin.”

De burgemeesters noemden regionale samenwerking een realiteit. In een kleine regio als Zuid-Kennemerland beseffen de 4 gemeenten inmiddels maar al te goed dat ze elkaar nodig hebben. Of zoals een van hen formuleerde: het kwartje is gevallen. 

Maquette OV-knooppunt

Na een welkomstwoord van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen verzamelde het gezelschap zich rond de maquette van het te ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Hier volgde een inkijkje in het ‘bereikbare Haarlem van de toekomst’. Daarna waren er deelsessies. In een bijeenkomst over de binnenduinrand ging het vooral over de stijgende druk op en drukte in de natuur. “Daarom is het zo belangrijk om de natuur te blijven uitbreiden en verbeteren”, reageerde gedeputeerde Esther Rommel, die daarbij het belang van maatwerk benadrukte.

Spreiden en verleiden

Volgens gedeputeerde Ilse Zaal dwingen de toenemende recreatiebehoefte en de afnemende recreatieruimte de regio over grenzen te kijken. “Recreatie concentreert zich nu voornamelijk op het kustgebied, maar we moeten meer gaan spreiden en verleiden. Mensen naar andere delen van de provincie halen. Recreatiegebied Spaarnwoude biedt die ruimte bijvoorbeeld.” 

Zaal bood ter plekke aan om verschillende partijen bij elkaar te brengen en hierover in gesprek te gaan. “Samenwerking tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en recreatiegebied Spaarnwoude kan helpen om de recreatiedruk te spreiden. Dit past goed in onze visie Recreatie en Toerisme Noord-Holland 2030. We willen dat onze inwoners kunnen blijven genieten van alle mooie natuurgebieden in Noord-Holland.” Voor Zaal was het haar eerste regiobezoek sinds ze gedeputeerde is. “Het is heel leuk en ik hoop dat we dit kunnen blijven doen”, zei ze, vooruitlopend op de coronapersconferentie ‘s avonds. 

CvdK en burgemeester David Moolenburgh

Lang geleden

De regiobezoeken van GS lagen lang stil vanwege corona. De laatste keer was in januari 2020, toen de regio Alkmaar werd aangedaan. Door het bezoek aan Zuid-Kennemerland ging al 3 keer een streep. Uitgerekend op de dag dat de coronamaatregelen werden aangescherpt, kon de netwerkbijeenkomst weer eens doorgaan. 

De delegatie stapte dinsdagmiddag goedgemutst en met mondkapje op in een elektrische Connexxion-bus voor een regiotoer. Chauffeur Willem dirigeerde ‘zijn’ lijn 999 (geen dienst) langs diverse opgaven uit de regionale samenwerkingsagenda tussen de provincie en de regio Zuid-Kennemerland. Onderweg werd er gediscussieerd over mobiliteitszaken en de grote woningbouwopgave. 

Weids uitzicht

Via lommerrijke lanen ging het langs kapitale villa’s en de schoonheid van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland totdat de Noordzee in zicht kwam. Op de zevende verdieping van NH Hotel Zandvoort vergaapten de deelnemers zich vervolgens aan het weidse uitzicht. Van Tata Steel tot de Tweede Maasvlakte en het circuit waarvoor de meesten samendromden bij de ramen.  

Uitzicht op het circuit

Voor de Zandvoorters was het letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van dit regiobezoek. De aanwezigen blikten terug op de Formule 1, een racesportevenement waarvoor bijna iedereen de auto thuisliet. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof noemde de regionale samenwerkingsagenda tussen provincie en Zuid-Kennemerland en de werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond als mooie voorbeelden van de goede samenwerking. De deelnemers sloten de dag af met een korte reflectie. Daarbij werden vooral het besef van “elkaar nodig hebben” en het belang van “elkaar wat gunnen” benoemd.