Weblog Ilse Zaal: Waarom een Noord-Hollandse Europastrategie?

(10 november 2021)

De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe Europastrategie. In deze strategie staan onze Europese prioriteiten voor de komende 8 jaar. Waarom is dat eigenlijk nodig?

Europees beleid heeft direct impact op Noord-Holland. Europese kaders werken door in nationaal beleid en/of moeten rechtstreeks worden toegepast of uitgevoerd door provincies. Daarom is het belangrijk dat we Europese beleidsontwikkelingen tijdig signaleren en duiden wat (nieuwe) Europese wet- en regelgeving voor de provincie betekent. Dit geeft ons de kans om mee te denken met Europees beleid en waar nodig te beïnvloeden. Daarnaast biedt Europa kansen op het gebied van kennis en financiën. Voor mij draait het erom dat we deze kansen benutten: voor een gezonde leefomgeving voor mens, dier, natuur en bedrijf. 

Balans tussen economie en gezonde leefomgeving

Er speelt veel in de EU, maar niet alles wat op Europees niveau speelt is even relevant voor de provincie. Wij focussen ons vooral op 2 overkoepelende thema's: 

  • Gezonde Leefomgeving met specifiek aandacht voor klimaat & biodiversiteit 
  • Economie 

Wij streven naar behoud en versterking van de economische concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de provincie, waarbij specifiek aandacht is voor een gezonde leefomgeving. De balans tussen economische belangen én het belang van een gezonde leefomgeving is de kern van ons Europees beleid op de lange termijn. 

Wat doen we?

Wij willen de Europese Unie en onze Europese samenwerkingen optimaal laten bijdragen aan de uitvoering van ons eigen beleid. Daar zetten wij ons zowel ambtelijk als bestuurlijk voor in. Onze activiteiten kun je grofweg verdelen in: 

Monitoring van relevante Europese wet- en regelgeving en signalering van kansen en belemmeringen

Voor de provincie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van Europese ontwikkelingen. Dit geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium te bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de uitvoering van ons eigen beleid, welke mogelijke kansen dit biedt en om zo nodig Europees beleid te beïnvloeden. 

Het beïnvloeden van Europese beleidsteksten door meedenken tijdens beleidsontwikkeling en het aankaarten van belemmerende wet- en regelgeving

Wij vinden het belangrijk dat EU beleid en ons eigen beleid zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Soms werkt EU wet- en regelgeving belemmerend voor de uitvoering van ons eigen beleid, tegelijkertijd bieden Europese ambities ook kansen die bijdragen aan onze eigen doelstellingen. Voor de prioritaire onderwerpen zoeken we daarom naar mogelijkheden om Europees beleid te beïnvloeden. 

Kennisuitwisseling

Het uitwisselen van kennis met andere provincies, belangrijke partners en in netwerken is van belang om effectief en efficiënt Europese ontwikkelingen te kunnen signaleren en beleid te kunnen beïnvloeden. Het kennisdelen zorgt ervoor dat we een betrouwbare partner zijn en dat we posities kunnen opbouwen in Brussel. Dit brengt ons in de gelegenheid om met Europese instellingen aan tafel te zitten. Ook leren we graag van andere regio's hoe zij met vergelijkbare uitdagingen omgaan en delen we innovaties uit onze eigen provincie om Noord-Hollandse innovatieve ondernemers te ondersteunen.

Netwerkvorming

Ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van deze activiteiten werken wij samen met andere provincies en regio’s. Zo creëren we de massa die nodig is om ons geluid te versterken.

Gebruik maken van Europese financieringskansen

De provincie Noord-Holland zet actief in op de Europese subsidieprogramma's waar provincies (deels) de regie over hebben. De provincie is nauw betrokken bij de uitvoering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, bestaande uit de programma's Kansen voor West en Interreg) en het Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP). 

Verbinding met Internationalisering

Het vestigingsklimaat van Noord-Holland biedt veel kansen voor internationale bedrijven en voor Noord-Hollandse bedrijven op de internationale markt. 

Elke gedeputeerde is vanuit de eigen portefeuille betrokken bij de inhoudelijke Europese dossiers zoals energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en land & tuinbouw. Zelf ben ik lid van het Comité van de Regio's, waar ik samen met andere lokale en regionale bestuurders adviezen uitbreng aan de Europese instituties. Lees meer informatie op de pagina Europa

Ilse Zaal
Gedeputeerde Europa

Weblog Ilse Zaal: Waarom een Noord-Hollandse Europastrategie?