Weekendafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

(19 november 2021)

De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel.

Hierbij is de N522 tussen Amsterdam Zuid-Oost en Amstelveen ter hoogte van de Brug Ouderkerk in het weekend van 26 tot 29 november 2021 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de A2 en A10 omgeleid. 

In het weekend van vrijdag 26 november (20.00 uur) tot en met maandagmorgen 29 november (06.00 uur) worden er werkzaamheden uitgevoerd bij de kruising van de Burgemeester Stramanweg (N522) en de Hoger Einde. De N522 is daarom ter hoogte van de Brug Ouderkerk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de aansluitingen Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid met de N522 zijn dan afgesloten. 

Weekendafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

Doorgaand verkeer via A2 en A10

Lokaal verkeer wordt ter plaatse met gele bewegwijzering omgeleid. Fiets- en voetgangersverkeer via de brug blijft mogelijk. Fietsers voor de Hoger Einde-Noord worden omgeleid via het Molenpad. Bussen en hulp- en nooddiensten worden eveneens langs het werk geleid en kunnen over de brug rijden. Voor overig doorgaand verkeer is de N522 ter hoogte van de brug gestremd; dit verkeer wordt omgeleid via de A2 en A10-Zuid.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden aan de kruising van de N522/Hoger Einde maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. 

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie Brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.