Ilse Zaal: “Een gezonde en duurzame economie is belangrijk voor iedereen in Noord-Holland.”

(13 oktober 2021)

In de Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 kunt u lezen hoe de provincie Noord-Holland de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de economie in Noord-Holland.

Ik ben trots op deze agenda omdat deze bestaat uit activiteiten waarmee we ondernemers echt verder kunnen helpen en we goede stappen kunnen zetten naar een echte duurzame concurrerende economie. 

De provincie heeft de ambitie voor de economie van Noord-Holland duidelijk voor ogen: een economie die de brede welvaart bevordert en die in het teken staat van ‘groen herstel’. Een concurrerende economie waar geen grondstoffen en energie worden verspild, die geen ecologische schade toebrengt en waar iedereen die kan, mee doet en zich kan ontplooien. Een economie waar innovatie een drijvende kracht is en waar innovatie bij voorkeur gepaard gaat met sociaal ondernemen of sociale innovaties. Daar werken wij naartoe. 

Noord-Holland is een regio van kansen. Dat blijft niet onopgemerkt want onze provincie heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren, internationale kenniswerkers, startende creatieve ondernemers en gesettelde bedrijven met een sterke internationale oriëntatie of ambities in die richting. Als wij aantrekkelijk willen blijven dan moeten we blijven zorgen voor een aantrekkelijk, duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat. Bedrijven die in Noord-Holland gevestigd zijn dragen niet alleen bij aan de investeringen of arbeidsplaatsen maar ook aan maatschappelijke opgaven zoals de klimaatopgave, de transitie van ons voedselsysteem en het sluiten van circulaire ketens.

Het is dan ook niet voor niets dat wij met ons economisch beleid werken aan een aantrekkelijk, duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat. Dat zie je dan ook terug in onze nieuwe uitvoeringsagenda
 
Maar wat doen wij om die ambities te realiseren? Daarvoor verwijs ik u graag naar de uitgebreide activiteitenmatrix in de agenda. In dat overzicht vindt u concrete voorbeelden van onze inzet. 

Ik noem er een paar: 

  • We gaan jaarlijks 25 mkb’ers ondersteunen via de GO!- NH programma’s gericht op duurzame innovaties. Ook blijven we via PIM innovatieve ondernemers begeleiden en adviseren bij hun zoektocht naar financiering via PIM.  
  • We willen jaarlijks ongeveer 150 subsidies verlenen voor haalbaarheidsprojecten en R&D via de MIT-regeling. 
  • We willen ongeveer 12 Proof-of-Concept projecten (≤ €300.0000) per jaar ondersteunen met  het Innovatiefonds Noord-Holland.
  • Met ROM InWest maximaliseren we de effecten van onze bestaande fondsen in samenhang met andere financieringsmogelijkheden.
  • Wij ondersteunen jaarlijks 8 regionale Promotie Events Techniek om technische onderwijs en beroepen onder aandacht te brengen bij scholieren.
  • Het uitvoeren van de agenda Voedselvisie 2021-2024 krijgt volop aandacht.
  • De werkambassadeur blijft Noord-Holland vertegenwoordigen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs.
  • Wij scheppen duidelijkheid over de voorwaarden voor de vestiging van datacenters in Noord-Holland.
  • Voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen zetten wij in op het herstructureren van 60 ha per jaar. 

Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe uitvoeringsagenda de goede weg inslaan. We hebben ook hulp nodig, want we kunnen het niet alleen. Graag ga ik met medeoverheden, ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen aan de slag.

Ilse Zaal,
Gedeputeerde Economie