Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

(15 oktober 2021)

Vandaag hebben bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam tijdens de MRA Duurzaamheid Top concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 vandaag, in het hart van de Week van de Duurzaamheid, stonden de Green Deal Houtbouw, de Green Deal Textiel en de Green Deal Fiets op de agenda. De bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers. Voor elk van deze Green Deals wordt een coalition of the willing gevormd. Deze committeert zich om samen met bedrijven en andere stakeholders op de 3 fronten aan de slag te gaan.

Gedeputeerde Zita Pels was ook bij de Top aanwezig: “Wat ik persoonlijk zo mooi vond aan deze top, is dat de circulaire economie zijn plek heeft veroverd in deze regio. Iedereen ziet in dat met circulariteit veel klimaatwinst te behalen is. Met houtbouw wordt CO2 vastgehouden in plaats van uitgestoten. Door ons te richten op textiel pakken we een van de meest vervuilende industrieën aan. En de inkoopkracht die wij met zijn allen als overheden hebben is enorm. Door dat circulair en klimaatneutraal te doen, kunnen we echt impact maken. We hebben vandaag mooie afspraken met elkaar gemaakt.” 

Greendeals en afspraken

In het oog springt het voornemen om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de MRA voor minimaal 20% met hout en biobased materialen uit te voeren. Behalve in het aanwijzen van locaties hiervoor, wordt geïnvesteerd in het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis op dit gebied. 

Verder krijgt de komende jaren de inzameling van textiel in de metropoolregio een flinke impuls. Een andere afspraak uit de Green Deal Textiel richt zich op het stimuleren van de circulaire inkoop van bedrijfskleding. Gezien de slagkracht van alle MRA-partners kan hier een impuls voor het hele land van uitgaan.  

Tevens wil de regio zich verder ontwikkelen tot een fietsmetropool. De bestuurders willen fors investeren in het stimuleren van het fietsgebruik. Niet alleen moet de regio worden verrijkt met een netwerk van fietsservicepunten, ook moet het stimuleren van duurzaam woon/werkverkeer via de fiets een veel nadrukkelijker plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden van grote bedrijven en instellingen binnen de MRA.  

Behalve via de Green Deals is ook langs andere wegen het kompas op duurzaam gericht. Zo moet de afspraak over plastic er toe leiden dat er een verbod komt op wegwerpplastic bij de vele festivals die in de MRA plaatsvinden. Hergebruik van plastic krijgt een impuls door te kiezen voor straatmeubilair dat is gemaakt van gerecycled plastic. Tot slot hebben de bestuurders een in 2018 gemaakte afspraak herbevestigd om binnen de eigen provincies en gemeenten over te stappen op duurzaam inkopen. Al in 2025 willen zij dat de 50% van eigen inkoop klimaatneutraal en circulair plaatsvindt.

Overigens begint de regio niet bij nul. Overal vinden al initiatieven plaats in de geest van de nu gemaakte afspraken. Zita Pels: “Met alle onderwerpen die vandaag hier op de agenda stonden, zijn wij als provincie al bezig. Maar mét elkaar hebben we nog meer slagkracht."