Podcast Voedselvisie: “Ik hoop dat we regionale producten beter weten te vinden en te waarderen”

(27 oktober 2021)

In een nieuwe podcast op de website van WeMakeThe.City Green spreekt Thomas van de Sandt met gedeputeerde Ilse Zaal. Ze praten over samenwerking in de voedselketen, lokale producten en natuurinclusieve landbouw.

De provincie heeft begin dit jaar, in februari 2021, de Voedselvisie vastgesteld. Een visie over de toekomst van de landbouwsector, met hoge ambities. Het streven is schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, financieel te ondersteunen en kennis te delen werkt de provincie Noord-Holland samen met alle schakels in de voedselketen samen aan de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

De podcast is te beluisteren op de website van WeMakeTheCity.Green.

Meer informatie over de Voedselvisie en het platform Boer & business in balans is te vinden via deze link.

Podcast Voedselvisie