Praat mee tijdens programma’s van Pakhuis de Zwijger

(19 oktober 2021)

Sinds januari 2021 is de provincie Noord-Holland een samenwerking aangegaan met Pakhuis de Zwijger. Via live en online programma’s wil de provincie het gesprek aangaan met haar inwoners.

Praat mee tijdens programma’s van Pakhuis de Zwijger Afbeelding andere

Statenleden, gedeputeerden en experts van de provincie zitten dit jaar vrijwel maandelijks aan tafel bij Pakhuis de Zwijger om diverse onderwerpen te bespreken. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan de energietransitie, voedselketens, woningbouw, klimaatadaptatie en mobiliteit.

Woningbouw

In juni presenteerde de provincie Noord-Holland haar ‘Masterplan Wonen’ voor meer betaalbare woningen in de provincie. Op 27 oktober om 18.00 uur gaan vier leden van Provinciale Staten van Noord-Holland bij Pakhuis de Zwijger in gesprek over hun visie op betaalbaar wonen en de rol van lokale overheden om de woningcrisis op te lossen. Iedereen is welkom om live bij Pakhuis de Zwijger en online via de livecast te luisteren en mee te praten. Reserveer alvast een plekje op Wonen in Noord-Holland.

Circulaire economie

De Noord-Hollandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken, wil de provincie circulair ondernemen en het circulair maken van grondstofketens stimuleren en opschalen. In samenwerking met het bedrijfsleven, inwoners, kennisinstellingen en andere overheden. In het programma Tax for good presenteert Ex’taks het ‘Deltaplan belastingen voor een circulaire en sociale economie’. In gesprek met gedeputeerde Zita Pels wordt onderzocht hoe het belastingstelsel voor iedereen goed kan werken. Praat op 23 november om 20.00 uur mee.

Natuur

In de serie Groen Verbonden gaat het over de natuur rond Amsterdam en in de rest van de provincie. De biodiversiteit staat onder druk, het Noordzeekanaal wordt steeds zouter en onze omgeving blijft verstedelijken. Hoe kunnen we dit tij keren en waarom is dit zo belangrijk? Bekijk aflevering 1 of meld je aan voor het bijwonen van aflevering 2 over het Noordzeekanaal of aflevering 3 over het verbinden van natuur.

Terugkijken

Een deel van de programma’s is ook terug te kijken via de website van Pakhuis de Zwijger. Zo was gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur en Landschap in april te gast in het programma De Groene Metropool. Daar sprak zij overhoe de Hollandse groene scheggen onze steden aantrekkelijker, leefbaarder en klimaatbestendiger kunnen maken. 

Andere programma’s die je kunt terugkijken via onderstaande links:
Ruimte voor energie
In gesprek met Jeroen Olthof
Bereikbaar Noord-Holland
Nederland Waterland
Samen Duurzaam

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is een platform voor creatie en innovatie met een regionaal, nationaal en mondiaal podium. De focus ligt op het samenbrengen van mensen en het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer duurzame, eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Een eigentijds ‘praathuis’ met een sterke online omgeving dat gekozen heeft voor de dialoog als gespreksvorm. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn heeft Pakhuis de Zwijger een miljoen kijkers bereikt.

Houd voor actuele informatie over de programma’s de programmapagina van Pakhuis de Zwijger en het twitteraccount van de provincie Noord-Holland in de gaten.