Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

(13 oktober 2021)

Organisaties, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen tussen 6 december 2021 tot en met 10 februari 2022 een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

In totaal is € 634.000 beschikbaar voor projecten. De helft hiervan is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de gemeenten en provincie. 

LEADER is bedoeld voor initiatieven van die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Ideeën van organisaties, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. 

Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan 1 in Noord-Holland: de Kop van Noord-Holland. 

De afgelopen periode is subsidie verleend aan onder andere: Beleefcentrum Duurzame Energie (Wieringerwerf) - Leven van de Wind, Energie voor allen, samen beter en Natuurcentrum De Marel (Texel).

Meer informatie staat op de website voor LEADER.