Werkbezoek Techniekcampus Dudoc XP in Heerhugowaard

(05 oktober 2021)

In het project Dudoc XP werken onderwijs en bedrijfsleven samen om zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan voldoende en goed gekwalificeerde personeel in de bouw en technieksector.

Gedeputeerde Ilse Zaal bracht samen met werkambassadeur John Herfkens een bezoek aan Dudoc XP in Heerhugowaard

Dudoc XP1

De rondleiding bracht gedeputeerde arbeidsmarkt & onderwijs langs 4 huizen, in verschillende stadia van nieuwbouw. Deze huizen zijn een oefenlocatie (er staat ook bijvoorbeeld een kraan naast) voor jongeren en studenten, maar ook kunnen bedrijven het gebruiken voor demonstratiedoeleinden van nieuwe apparatuur. Dat maakt de locatie geschikt voor instroom in de techniek, maar ook voor om, en bijscholing en voor innovatie. Uit gesprekken met studenten bleek dat de opleiding goed aansluit bij de praktijk van de bouw- en techniekbedrijven en dat bedrijven de komende decennia volop werk hebben voor de vakmensen van morgen en studenten graag een leerwerkplek bieden. 
 
Het publiek-privaat samenwerken (PPS) speelt een centrale rol in de verbinding op en naar de arbeidsmarkt. Bij het project Dudoc XP in Heerhugowaard zijn 12 bedrijven en 4 opleidingsbedrijven aangesloten, waaronder Installatiewerk Noord-Holland (IW), de metaalsector (Tetrix), ESPEQ bedrijfsopleidingen en het Horizon College. 

DudocXP ontvangt dus zowel leerlingen als instromers in de techniek of technologiesector. Het is óók bedoeld voor professionals voor om,- en bijscholing. Technologische ontwikkelingen in de bouw en technieksector gaan snel en ondersteunen bovendien diverse maatschappelijke transities zoals voor de klimaatopgave (energietransitie en beter omgaan met grondstoffen). Automatisering, robotisering, opwekken en opslaan van energie, maar ook innovatie over het leren bijvoorbeeld via VR brillen of Augmented Reality.

Dudoc XP biedt de mogelijkheid aan het onderwijs om aan te sluiten op de behoefte van het bedrijfsleven en vice versa. PPS als Dudoc XP mag als toonaangevend gezien worden door dit alles met elkaar te verbinden. De provincie Noord-Holland heeft de centrale rol van een PPS campus in de regio als belangrijk instrument opgenomen in haar Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs. In de provincie wordt dit breed ondersteund door het Manifest Werken&Ontwikkelen 2030 NH.

Dudoc XP