Aansluiten van bruggen en sluizen op bediencentrale blijft actueel

(01 september 2021)

Gedeputeerde Staten hebben zich nogmaals over het belang uitgesproken om vanaf volgend jaar nog eens 28 bruggen en sluizen aan te sluiten op de bediencentrale Weg- en Waterhuis de Lange Balk in Heerhugowaard.

Hiermee komt het totaal op 40 bruggen en sluizen die centraal bediend worden. Met de centrale bediening stimuleert de provincie het vervoer over water en verbetert de doorstroming op de wegen.

Naast het aansluiten van de eigen bruggen en sluizen heeft de provincie de ambitie om op termijn brug- en sluisbeheerders van derden in Noord-Holland aan te laten sluiten op de centrale in Heerhugowaard. Hoe meer bruggen op de belangrijke vaarroutes centraal bediend worden, hoe beter het vaarwegverkeer gecoördineerd kan worden en het vaar- en wegverkeer op elkaar afgestemd kan worden.

Afgelopen winterperiode sloot de provincie Noord-Holland 5 bruggen aan op de bediencentrale in Heerhugowaard. Hiermee zijn nu in totaal 12 bruggen op de bediencentrale aangesloten. Voor de aansluiting van de resterende bruggen en sluizen is een nieuwe aanbesteding gestart.

Door de bediening van de bruggen vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer en ontstaat er op termijn mogelijkheid voor verruiming van bedientijden. Hiermee stimuleert de provincie Noord-Holland het vervoer over water én de weg. De bruggen die op de bediencentrale zijn aangesloten leveren bovendien een besparing op, omdat ze niet meer lokaal bediend hoeven te worden.  

Lees meer over het project op de projectpagina Centrale bediening van bruggen en sluizen.

goederenverkeer over water

Uitgelicht