Amsterdam, Medemblik en Zaanstad hebben er een provinciaal monument bij

(29 september 2021)

Noord-Holland heeft er 3 provinciale monumenten bij: stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag (Benningbroek), molen De Paauw, (Assendelft) en molen van Sloten (Amsterdam).

In het voorjaar maakte de provincie bekend het voornemen te hebben om 3 objecten de titel provinciaal monument te geven. Gedeputeerde Staten hebben besloten die titel toe te kennen aan 2 molens en een stationsgebouw. 

Amsterdam, Medemblik en Zaanstad hebben er een provinciaal monument bij

3 nieuwe monumenten 

Stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag (Benningbroek, gemeente Medemblik) 

De gemeente Medemblik heeft de provincie gevraagd het stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag aan te wijzen als provinciaal monument. In het provinciaal erfgoedregister zijn bijna alle stationsgebouwen, die liggen langs de (stoomtram)lijn Hoorn-Medemblik opgenomen. Opname van het stationsgebouw “Abbekerk-Lambertschaag” maakt het ruimtelijk beeld van de lijn Hoorn-Medemblik completer. Onlangs is het stationsgebouw in bezit gekomen van de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, die een plan heeft ingediend tot het terugbrengen van het gebouw van (antikraak bewoonde) woning tot weer een stationsgebouw. 

Molen van Sloten 

De stichting Molen van Sloten heeft verzocht om provinciale bescherming. De provincie heeft geconstateerd, dat er weliswaar sprake is van reconstructie op een niet oorspronkelijke plaats en op een niet-monumentale onderbouw, maar dat de romp authentiek is en dat daarmee een groot deel van de molen voldoet aan het criterium van authenticiteit. Daarnaast vindt de provincie dat de sociaal maatschappelijke waarde groot is en dat bescherming op zijn plaats is. De niet monumentale onderdelen van de molen (waaronder de museumfunctie en zalen voor verhuur) komen niet onder de bescherming van het provinciaal monument te vallen. 

Molen De Paauw (Assendelft, gemeente Zaanstad) 

Molen De Paauw bestaat uit een authentieke onbeschermde molenromp en een gereconstrueerd deel. De molen werd opgetrokken op een oorspronkelijke molenplaats naast de molenschuur. Deze molenschuur is in het verleden al aangewezen als provinciaal monument en vormt momenteel een onlosmakelijke eenheid met de molen. De molen is ook beeldbepalend voor de Noorder IJdijken. 

Noord-Holland heeft 500 provinciale monumenten. Deze zijn wettelijk beschermd en komen in aanmerking voor subsidie voor onderhoud en/of restauratie. In het provinciaal erfgoedregister staan onder andere molens, boerderijen, gemalen, dijken en grenspalen opgenomen. Het erfgoedregister wordt regelmatig bijgewerkt. De provincie kan besluiten om een monument uit het register te halen, bijvoorbeeld omdat het object de titel Rijksmonument krijgt. 

Kijk voor meer informatie over monumenten op de website.