Bomen in Opmeer komen terug langs A.C. de Graafweg

(23 september 2021)

De A.C. de Graafweg krijgt in Opmeer een extra brede groenstrook tussen de weg en het fietspad. De provincie plant daarop meer bomen terug dan er gekapt moeten worden voor de veilige herinrichting van de weg. Hierdoor zal het groene karakter van de weg zich op termijn herstellen.

Langs de A.C. de Graafweg in Opmeer worden vanaf eind oktober vrijwel alle bomen gekapt. De ruimte die daardoor ontstaat is nodig voor het verbreden van de weg en het fietspad en het verleggen van kabels en leidingen waaronder de drinkwatertransportleiding van PWN. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Het kappen van zoveel bomen is een pijnlijke, maar helaas onvermijdelijke, ingreep. Het groene karakter van de weg levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Opmeer. Dat gaan we zo goed mogelijk herstellen.”

Extra brede groenstrook voor meer bomen

De provincie doet er alles aan om bomenkap te voorkomen. Voor iedere gekapte boom plant zij altijd een boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek. Tussen de Pade en Floris van Noordwijklaan leek dat niet mogelijk. De provincie heeft op verzoek van de gemeente Opmeer onderzocht of er meer bomen konden blijven staan als de maximumsnelheid op dit deel van de weg verlaagd zou worden. Dat blijkt niet het geval. Om het groene karakter van de weg te kunnen herstellen legt de provincie langs het grootste deel van de weg een extra brede groenstrook aan tussen de weg en het fietspad. Daarmee wordt het mogelijk om in Opmeer, langs A.C. de Graafweg, 10% meer bomen terug te planten dan er gekapt worden. De nieuwe bomen worden geplant na afronding van de werkzaamheden aan de weg, eind 2024. 

Verbeteren geluidswal

Omdat snelheidsverlaging geen invloed heeft op het aantal te kappen bomen, heeft de provincie besloten dat de maximumsnelheid in Opmeer 80 km/uur blijft. Dat voorkomt ook een toename van sluipverkeer op andere wegen. In overleg met de gemeente heeft de provincie daarnaast besloten een bijdrage te leveren aan de verbetering van de geluidswal tussen de Breestraat en de Pade. De gemeente en de provincie zullen samen met de omwonenden afspraken maken over hoe de geluidswal er uit moet komen te zien. De provincie betaalt de aanpassingen, de geluidswal blijft eigendom van de gemeente. 

Overige werkzaamheden

Eind september beginnen andere voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van nieuwe sloten, het dempen van oude sloten, het aanleggen van een bouwweg en het kappen van bomen buiten Opmeer.