De N247 ondergronds in Broek in Waterland? Laat u bijpraten op 13 oktober

(27 september 2021)

Als er een onderdoorgang van de N247 komt in Broek in Waterland, waar moet die dan aan voldoen?

Sinds april dit jaar voert de provincie Noord-Holland samen met de dorpsraad Broek in Waterland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Amsterdam een vervolgstudie uit naar zo’n mogelijke onderdoorgang. Inmiddels zijn de eisen en wensen opgehaald en start de uitwerking van 2 verschillende mogelijkheden voor een onderdoorgang. 

De N247 ondergronds in Broek in Waterland? Laat u bijpraten op 13 oktober

Laat u bijpraten over het project en wat er in de vervolgstudie wordt uitgewerkt. Dat kan op 13 oktober 2021 tijdens een inloopavond. De avond wordt georganiseerd in het Don Bosco College in Volendam. Iedereen kan tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen voor een uitleg en het stellen van vragen. Naast de provincie Noord-Holland zijn ook vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de dorpsraad Broek in Waterland aanwezig. 

Bij de organisatie van de avond wordt rekening gehouden met het advies van het RIVM, oftewel afstand houden tot elkaar, regelmatig handen wassen en de ruimte ventileren. Het is niet verplicht een bewijs van vaccinatie of een negatief testresultaat te laten zien. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel gerespecteerd. Momenteel gaat de provinice ervan uit dat er voor iedereen plek is, mits u gezond en klachtenvrij bent. 

Naar verwachting zijn de ontwerpen begin 2022 klaar. Dan volgt een tweede informatieavond.