Kleine wijzigingen grenzen provinciale werkingsgebieden Omgevingsverordening

(02 september 2021)

In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OV NH2020) zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke condities.

Open Noord-Hollands landschap met wandelaars en bebouwing aan de horizon

In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden moeten bij de grenzen correcties worden aangebracht. Deze aanpassingen worden ter inzage gelegd, zodat eenieder erop kan reageren.

In een tiental werkingsgebieden, zoals Glastuinbouw concentratiegebied, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Industrieterrein van provinciaal/regionaal belang, wordt voorgesteld de grenzen te corrigeren. De voorgestelde wijzigingen gaan bijvoorbeeld over correcties bij onlogische grenzen, het gelijk maken van grenzen als gebieden overlappen en het aanpassen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Het gaat om in totaal 29 wijzigingen. 

Reageren op de voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen in de grenzen van de werkingsgebieden van de Omgevingsverordening NH2020 liggen, samen met de aangepaste bijbehorende kaart, vanaf maandag 27 september 2021 tot en met maandag 8 november 2021 ter inzage. Eenieder kan in deze periode op het ontwerp reageren. De ontvangen reacties worden verwerkt, en waar van toepassing, meegenomen in de wijzigingen van de werkingsgebieden. 

Meer informatie (update 16-11-2021)

De Omgevingsverordening NH2020 (regels voor de fysieke leefomgeving) en de Omgevingsregeling NH2020 (overzicht van bevoegdheden) zijn gepubliceerd op Overheid.nl. Meer informatie en documenten zijn te vinden op de projectpagina van de Omgevingsverordening NH2020.