Meedenken over herinrichting stationsgebied Krommenie/Assendelft

(03 september 2021)

De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 28 september een digitale meedenk-avond over de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden.

Het doel van de herinrichting is om van het stationsgebied een aantrekkelijk en veilig bereikbaar gebied te maken en hiermee de leefbaarheid rondom de N203 te verbeteren. 

Thema’s

De aanpak van het stationsgebied gaat over de herinrichting van het oude busstation en het toevoegen van bomen en groen langs de N203. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de sociale veiligheid bij het stationsgebied, bijvoorbeeld door betere verlichting. 

Tijdens de meedenk-avond wordt hierover in 3 thema’s met elkaar gebrainstormd:

 • Thema Veiligheid
  Denk hierbij aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid, verlichting en mogelijke voorzieningen.
 • Thema Vergroening
  Denk hierbij aan groenvoorziening, bomen en klimaatadaptatie.
 • Thema Verkeer
  Denk hierbij aan routes voor (langzaam) verkeer, fietsenstallingen, parkeren, oversteken en bewegwijzering.

Aanmelden meedenk-avond

Om u aan te melden voor de meedenk-avond stuurt u een e-mail naar A8-A9@noord-holland.nl. Vermeld daarin:

 • Uw naam
 • Uw postcode 
 • Uw leeftijd
 • Over welk thema u wilt meedenken (1e en 2e voorkeur)
 • Een toelichting over hoe u gebruik maakt van het stationsgebied (bv. als OV-reiziger, omwonende of weggebruiker)

Bij zeer veel aanmeldingen wordt een goede afspiegeling van de omgeving gemaakt. 
De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Verdere procedure

Na de meedenk-avond worden er 3 ontwerpen uitgewerkt voor het gebied. De opbrengst van de avond wordt daarin verwerkt. De 3 ontwerpen worden in het najaar gepresenteerd op de website van de provincie. Ook hierop kunnen belangstellenden reageren, ook als zij niet hebben deelgenomen aan de meedenk-avond. Gedeputeerde Staten besluiten vervolgens over welk ontwerp wordt uitgevoerd.