Meer leegstaande kantoren in Noord-Holland

(29 september 2021)

In 2020 is het gebruik van kantoorruimte op kantorenlocaties gelijk gebleven, terwijl de voorraad iets toenam.

De leegstand is opgelopen tot 11,8%. Dat blijkt uit de Monitor Werklocaties 2020-2021. De monitor brengt jaarlijks de ontwikkelingen in beeld voor werklocaties in Noord-Holland. Het afgelopen jaar zijn de werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Noord-Holland wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor ondernemers. Het is belangrijk dat er voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten zijn. De provincie stimuleert vernieuwing, verduurzaming én herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Deze monitor levert inzicht in de stand van zaken. De informatie is waardevol en wordt onder andere gebruikt door gemeenten die hun ruimtelijke plannen regionaal afstemmen.“

Meer leegstaande kantoren in Noord-Holland

De monitor laat de feitelijke ontwikkelingen van 2020 zien, met peildatum 1 januari 2021.

Enkele resultaten:

Kantoren

  • De kantorenmarkt in Noord-Holland heeft een omvang van 12 miljoen vierkante meter waarvan 6,4 miljoen op kantorenlocaties. Een kwart van de werkgelegenheid is te vinden op deze kantorenlocaties: 343.000 banen. 
  • In 2020 is het gebruik van kantoorruimte op kantorenlocaties gelijk gebleven, terwijl de voorraad licht toenam. De kantorenleegstand is daarmee opgelopen tot 11,8%. 
  • De planvoorraad nam sterk toe: van 2,1 naar 3,1 miljoen vierkante meter, vooral rond de ring A10. Hiermee is de kantorenmarkt ruimer geworden. 
  • Steeds meer kantoorpanden hebben een energielabel van C of hoger, maar een vijfde daarvan heeft nog een verduurzamingsopgave om in 2023 in aanmerking te komen voor verhuur.

Bedrijventerreinen

  • Op de bedrijventerreinenmarkt is sprake van schaarste. De leegstand van bedrijfspanden is gedaald van 4% naar 3,5%. 
  • Er is in 2020 in totaal 47 hectare droge en 16 hectare natte bedrijfskavels (terreinen die direct aan het water liggen) uitgegeven op een totaal oppervlakte van 6.829 netto hectare.
  • Het aantal verouderde bedrijventerreinen is gelijk gebleven. Op 38% van deze locaties zijn plannen om te herstructureren, op een derde zijn juist transformatieplannen.
  • Er is opnieuw een groei van bedrijventerreinen met georganiseerd beheer. 

De provincie stelt met de subsidieregeling HIRB Duurzaamheid geld beschikbaar voor fysieke duurzame energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen. Deze subsidieregeling is onderdeel van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Er is € 2,5 miljoen beschikbaar.

Gedetailleerde online dashboards en atlas zijn beschikbaar op de website.