Nieuwe kruising van de Oranjebaan/Amstelslag is gereed

(20 september 2021)

De nieuwe kruising van de Oranjebaan (N522) met de Amstelslag en de nieuwe verbindingsweg naar de Amsteldijk Noord is gereed.

Ook is het fietspad langs de Oranjebaan aangelegd. De provincie Noord-Holland voerde hiervoor tussen 13 en 20 september op meerdere plekken op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel wegwerkzaamheden uit. 

Op 20 september heeft de aannemer BOK de werkzaamheden op de N522 tussen de Brug Ouderkerk en de kruising met de Amstelslag afgerond. Verkeer vanaf de brug richting de Amsteldijk Noord kan nu via een nieuwe strook voor rechtsafslaand verkeer bij de kruising afslaan. Ook zijn de detectielussen voor de verkeerslichten aangepast en aangesloten op de nieuwe verkeerssituatie. Het definitieve fietspad ter hoogte van de kruising is ook aangelegd. Fietsers kunnen vanaf 20 september gebruikmaken van het nieuwe fietspad langs de N522. Overigens zal er volgend jaar (als de nieuwe noordelijke brug gereed is) nogmaals aan het fietspad gewerkt worden om deze goed op de nieuwe brug aan te kunnen sluiten.

In de nacht van 18 op 19 september zouden er ook werkzaamheden aan het asfalt aan weerszijden van de brug worden uitgevoerd. Deze asfaltreparatiewerkzaamheden konden helaas niet plaatsvinden en worden naar een ander moment verschoven. De planning hiervoor is nog niet bekend. 

Nieuwe kruising van de Oranjebaan/Amstelslag is gereed

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden op de Oranjebaan (N522) en de kruising Oranjebaan en Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.