Noord-Holland en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

(10 september 2021)

Stichting Urgenda ontvangt van provincie Noord-Holland €15.000 subsidie voor hun crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland.

Met dit geld krijgen Noord-Hollandse melkveehouders € 150 korting per hectare wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Weidevogels hebben veel baat bij dit soort gras. Gedeputeerde Staten voeren met de eenmalige subsidie de motie ‘Bijdrage provincie NH aan actie kruidenrijk grasland’ uit van Provinciale Staten. De actie is een initiatief van LTO Nederland, zadenbedrijven Barenbrug en Pure Graze en stichting Urgenda.

Rommel, Koning en Klein verspreiden zaden
Gedeputeerde Esther Rommel (links) zaait, samen Provinciale Statenleden en indieners van de motie Willemien Koning (CDA) en Michel Klein (ChristenUnie), het eerste kruidenrijke grasland in op het land van agrariër Wilco Brouwer de Koning in Akersloot.

Broedsucces

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De kans op broedsucces van weidevogels als grutto en tureluur wordt groter wanneer een weiland vol staat met verschillende soorten kruiden en bloemen. Er komen veel insecten op dit gras af. Meer wormen en meer insecten door de vele kruiden en klavers zorgt voor meer voedsel voor weidevogels. Daarnaast kunnen ze zich beter verschuilen voor natuurlijke vijanden.”

Melkveehouders die aan de actie 1001 hectare grasland willen meedoen, kunnen zaden bestellen via de bijbehorende website. Er is keuze uit 6 verschillende mengsels met meer kruiden en klavers. Deelnemers krijgen daarnaast uitgebreide gratis begeleiding.

Agrariër Wilco Brouwer de Koning en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) mengen de kruidenrijke zaden
Agrariër Wilco Brouwer de Koning en gedeputeerde Rommel mengen de kruidenrijke zaden.

Actieplan weidevogels

Het inzaaien van kruidenrijk grasland is een extra steuntje in de rug voor de biodiversiteit in Noord-Holland. Hiernaast blijft de provincie onverminderd inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland en het actieplan weidevogels. Dit plan bestaat uit 10 punten om de weidevogels voor Noord-Holland te behouden. Bekijk alle actiepunten.