Slachtoffers vliegramp Waddenzee herdacht

(25 september 2021)

Met een besloten bijeenkomst met nabestaanden in de binnentuin van het Provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem werden zaterdag 25 september de slachtoffers herdacht van de vliegramp in de Waddenzee.

2A Van Dijk toespraak

Het was zaterdag precies 25 jaar geleden dat een vliegtuig van het type DC-3 van de Dutch Dakota Association (DDA) neerstortte in de Waddenzee, 18 kilometer uit de kust van Den Helder. Alle 32 inzittenden kwamen daarbij om het leven: 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland, 6 bemanningsleden van de DDA en 3 medewerkers van bouwbedrijf Ballast Nedam.

Op alle gebouwen van de provincie Noord-Holland hing zaterdag de vlag halfstok. Aan het begin van de herdenkingsbijeenkomst las de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, de namen van de slachtoffers voor. 

2 Van Dijk
Commissaris van de Koning Arthur van Dijk leest de namen van de 32 slachtoffers voor.

Van Dijk: “Als je door zo’n vreselijk ongeval een groep medewerkers verliest, sta je er weer bij stil dat alle medewerkers ertoe doen. Zij maken onze organisatie tot wat zij is. Het belang van de menselijke factor in onze organisatie geven we ook door aan onze jonge medewerkers. En om dat te symboliseren, leg ik straks een krans samen met een jonge medewerker.”

4 Toespraak mevrouw Zwager-Schriemer
Mevrouw Zwager-Schriemer. 

Mevrouw Zwager-Schriemer , die bij de vliegramp echtgenoot Tjardes Zwager verloor, memoreerde in haar toespraak namens de nabestaanden de enerverende weken van de nasleep van die zwarte dag. En ook de vele momenten van gemis die werden gevoeld in de 25 jaar die erop volgden, zoals bij het opgroeien van de kinderen en de geboorte van de kleinkinderen.

11 Erin en Lute de Vos
Kleindochters Erin en Lute Vos. 

Monument

Begeleid door vioolmuziek, gespeeld door Erin en Lute de Vos, kleindochters van omgekomen provinciemedewerker Jan de Vos, werden hierna kransen en bloemen gelegd bij het gedenkteken ‘Wij noemen hen bij hun naam’ in de tuin van het Provinciehuis. Het monument verbeeldt de lucht en het water op de plaats van de ramp, de Waddenzee, met daarboven het hemelgewelf, in de vorm van een glasplaat waarin de namen van alle omgekomenen gegraveerd staan.

Mevrouw De Vos en mevrouw Zwager-Schriemer leggen een krans bok het monument van de vliegramp Waddenzee
Mevrouw De Vos en mevrouw Zwager-Schriemer legden een krans namens de nabestaanden.

De rij werd geopend door mevrouw De Vos en mevrouw Zwager-Schriemer die een krans legden namens de nabestaanden, gevolgd door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en provinciemedewerker Joran van Kemenade namens Gedeputeerde Staten. Hierna volgden directeur Lindy Molenkamp en provinciemedewerker Alexander Bletsis, die een bloemstuk plaatsten namens de organisatie. Georgette van der Gugten plaatste een bloemstuk namens de personeelsvereniging van de provincie. Namens de Dutch Dakota Association legden de heren Groeneveld en Jaski een krans en namens Ballast Nedam de heren Hartjes en Malizia. De herdenkingsbijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn van de aanwezigen.

6 Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en Joran van Kemenade (namens College van Gedeputeerde Staten)
Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en Joran van Kemenade.

7 Lindy Molenkamp en Alexander Bletsis (namens de organisatie)
Lindy Molenkamp en Alexander Bletsis plaatsten een bloemstuk namens de organisatie.

8 Georgette van der Gugten namens personeelsvereniging
Georgette van der Gugten plaatste een bloemstuk namens de personeelsvereniging.

9 de heren Groeneveld en Jaski (namens DDA)
De heren Groeneveld en Jaski legden een krans namens DDA.

10 de heren Hartjes en Malizia (namens Ballast Nedam)
De heren Hartjes en Malizia legden een krans namens Ballast Nedam.

Monument vliegramp Waddenzee met bloemen

Laatste keer gezamenlijk

De herdenking van zaterdag was de laatste in deze vorm, zo is in overleg met betrokkenen besloten. “Maar het monument is er en blijft er, en het blijft toegankelijk voor wie er wanneer dan ook behoefte aan heeft”, aldus commissaris van de Koning Arthur van Dijk. 

Via deze link kan de herdenkingsbijeenkomst teruggekeken worden.