Voorbereidende werkzaamheden herinrichting A.C. de Graafweg van start

(20 september 2021)

Eind september 2021 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) en het verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN naast de weg.

Namens de provincie voert Boskalis Nederland de voorbereidende werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan de komende maanden onder andere uit het graven van nieuwe sloten, dempen van oude sloten en kappen van bomen tussen Pade in Opmeer en Verlaat in Heerhugowaard en tussen De Veken, in Opmeer en de rotonde in Wognum.

Ook brengt de aannemer zand aan om de grond in te klinken en zo golven en scheuren in het wegdek in de toekomst te voorkomen. Langs de weg komt tussen de rotonde bij Wognum en de S-bocht, bij de Tramweg, een bouwweg en een tijdelijke rotonde voor het werkverkeer dat daar aan de slag gaat. Ook richt de aannemer werkterreinen met een keet in bij Verlaat en de S-bocht.

Archeologisch onderzoek

In voorbereiding op de herinrichting van de weg vindt van 20 september tot eind oktober langs de weg, in het weiland archeologisch onderzoek plaats. Tussen de Schapenweg in Heerhugowaard en de ovonde gaan archeologen op zoek naar restanten uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. Op 23 september start het veldwerk in het weiland bij de S-bocht, op de plek van de nieuwe rotonde. Naar verwachting zijn daar restanten te vinden uit de Bronstijd en Nieuwe Steentijd. De weg en aangrenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt meestal een rijdende afzetting ingezet; de weg blijft bereikbaar voor wegverkeer. Om het werk veilig uit te voeren, is soms een gedeeltelijke korte afsluiting van de weg of het fietspad noodzakelijk en wordt het verkeer omgeleid. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Vrachtwagen met aanduidingsbord

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Nieuws over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen is te volgen via de A.C. de GraafApp en de regionale Facebookpagina WestfrieslandNH.

Herinrichting A.C. de Graafweg

De A.C. de Graafweg is een 12 kilometer lange weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat hij smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De provincie gaat de weg herinrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN naast de weg verlegd.