Waaraan geeft de provincie geld uit in 2022?

(07 september 2021)

De provincie geeft geld uit aan het landschap, natuur en schone energie. Ook controleert de provincie de kwaliteit van het milieu en legt wegen aan.

Verder zorgt de provincie dat de omgeving buiten de stad goed wordt ingericht. Samen met andere overheden maken wij ruimte voor woningen. Dit staat allemaal in de begroting 2022. 

animatie begroting 2022 op YouTube
Bekijk de begroting 2022 in anderhalve minuut

Bekijk de complete begroting 2022

De provincie Noord-Holland wil dat iedereen hier fijn kan wonen, werken en op bezoek kan komen. Nu, en in de toekomst. Er is veel geld nodig om dat te betalen. In onze begroting staat wat we in 2022 willen bereiken en wat dat kost. 

Elke dag reizen miljoenen Noord-Hollanders door de provincie met de fiets, auto of het openbaar vervoer. De provincie werkt aan wegen, bruggen, sluizen en busbanen en houdt zo Noord-Holland bereikbaar. Hier gaat in 2022 een groot deel van het geld naartoe: € 290,2 miljoen. Daarnaast vinden we het klimaat belangrijk en investeren we € 12,1 miljoen in schone energie en het bouwen van duurzame woningen.

De provincie vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van het bijzondere landschap van Noord-Holland. Daarom werken we samen met natuurorganisaties, boeren en bedrijven. Zo blijft er groen rond de steden en kunnen boeren voor voedsel zorgen. Dat kost € 148,6 miljoen. De provincie moet daarnaast zorgen voor schone lucht, water en grond. Dat kost € 41,6 miljoen. En samen met het Rijk en de waterschappen zorgt de provincie ervoor dat Noord-Holland niet onder water loopt. Daar geven we € 7,6 miljoen aan uit.

Verder is er genoeg werk nodig voor alle Noord-Hollanders. De provincie geeft € 17,3 miljoen uit zodat bedrijven in Noord-Holland starten en blijven. Typische Noord-Hollandse gebouwen en landschappen verdienen bescherming. En ook cultuur is belangrijk. Daar geven we € 16,7 miljoen aan uit. Ook ondersteunen we organisaties die last hebben van de coronacrisis. Dat kost € 17,4 miljoen. Natuurlijk kosten ook de mensen die bij de provincie werken en de gebouwen en grond geld. Dit kost samen € 112,9 miljoen.

Om dit allemaal te betalen krijgt de provincie Noord-Holland geld van het Rijk, uit de belasting die iedereen betaalt. Dit is ongeveer € 220,9 miljoen. Daarnaast betaalt iedereen die een auto heeft wegenbelasting, daarvan krijgt de provincie een deel. Dat is € 225,1 miljoen. Verder krijgt de provincie inkomsten uit aandelen in bedrijven, die vroeger van de overheid waren, en verhuren we bijvoorbeeld grond (€ 67,2 miljoen). Ook zetten we € 151,7 miljoen spaargeld in. Bij elkaar genoeg om ervoor te zorgen dat Noord-Holland mooi en leefbaar blijft.

Provinciale Staten

Provinciale Staten besluiten op 8 november 2021 over de begroting.