Beëdiging herbenoemde burgemeester van Velsen

(14 april 2022)

Frank Dales werd vandaag beëdigd als burgemeester van gemeente Velsen bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.

Herbenoemde burgemeester Dales van gemeente Velsen schudt de hand van commissaris van de Kong Arthur van Dijk.

De tweede ambtstermijn van burgemeester Dales start op 19 april 2022 en eindigt op 19 april 2028. Voor zijn benoeming in Velsen was hij vanaf 2007 directeur bij de Dierenbescherming. In 1980 begon Dales zijn politieke carrière in Purmerend als toen jongste gemeenteraadslid van Nederland. Eerder was hij wethouder in Alpen aan de Rijn en burgemeester van Breukelen (2001-2007). 

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. 
De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Burgemeester Dales van de gemeente Velsen tekent voor zijn tweede ambtstermijn.