Duurzame energie voor lichtmasten Hockeyclub Naarden

(12 april 2022)

Het zal veel buitensportverenigingen bekend voorkomen: de lichtmasten die de velden verlichten, verbruik heel wat stroom.

Mede dankzij subsidie van provincie Noord-Holland wekt Hockeyclub Naarden de benodigde energie nu voor een deel zelf op met zonnepanelen. Goed voor de planeet en goed voor de begroting.

hockeyclub Naarden

Ook als hockeyclub kun je je verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheid. Althans, zo zit Bestuurslid Accommodatie Judith Kurvers erin. “Wij waren ons bij de club al langer bewust van het grootverbruik van energie, met name door de lichtmasten die om onze velden heen staan. Ik heb op een gegeven moment een groepje experts verzameld, bestaande uit clubleden die vanuit hun werk verstand van duurzaamheid hebben. Dankzij hun kennis en contacten hebben we een vliegende start kunnen maken.” 

Er ontstond contact met gemeente Naarden en via sportkoepel NOCNSF werd een energiescan van de accommodatie uitgevoerd. “Daar kwamen diverse mogelijkheden voor verbetering uit. We hebben daar een roadmap voor gemaakt, met daarop onze doelen voor de korte en de lange termijn. Het vervangen van de verlichting voor de lichtmasten bleek erg kostbaar. Dus toen hebben we ons op zonnepanelen gericht.”

Meerdere bijdragen

In maart 2021 wist een lid uit de expertgroep te melden dat provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar stelde voor duurzaamheidsprojecten. De club diende meteen een aanvraag in. Judith: “Niet lang daarna hadden we een algemene ledenvergadering. Het leek mij geweldig als we daar konden aankondigen dat de subsidie was toegekend. Ik heb toen de provincie gemaild of ze voor die tijd uitsluitsel konden geven. Daar hebben ze voor gezorgd en daar was ik blij mee.”

De subsidie werd toegekend, en in combinatie met bijdragen van de gemeente en het Rijk (via de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties, ofwel BOSA) stelde dit Hockeyclub Naarden in staat om in oktober 88 zonnepanelen op het dak van het clubhuis te installeren. Judith: “Zeker na 2 lastige coronajaren was dit ons zonder subsidie niet gelukt.”

Tweevoudige opbrengst

Een succesvol project dus, en dat is niet onopgemerkt gebleven. “Diverse andere verenigingen hebben contact met ons opgenomen, om te vragen hoe we dit voor elkaar hebben gekregen”, vertelt Judith. “In de eerste plaats is het belangrijk dat je de juiste partijen en de juiste contactpersonen kent. Bij ons begon dat met ons expertgroepje en het contact met de gemeente. Vervolgens is het een kwestie van met elkaar in gesprek gaan en aangeven wat je nodig hebt. Dan krijg je vanzelf te horen wat de mogelijkheden zijn.”

Dankzij de zonnepanelen levert Hockeyclub Naarden de duurzame bijdrage die het graag wil leveren. Voorzitter Bea Berndsen: “Binnen onze club is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Wij nemen het altijd mee in de keuzes die we maken. Bij elke investering of contract met leveranciers vormt duurzaamheid een criterium.” En dan is er nog het financiële voordeel. De zonnepanelen wekken 20% van de energiebehoefte van de club op. En dat betekent een flinke besparing op de energierekening. Judith: “Dat is zeker in deze periode meer dan welkom. Door corona zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit onze horeca flink teruggelopen. Mede dankzij de besparing op de energiekosten krijgen we onze begroting toch keurig rond."

De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor verduurzaming van sportaccommodaties. Interesse? Stuur een e-mail naar herstelfonds@noord-holland.nl.