Heb oog voor de kwaliteiten van vrouwen om je heen

(26 april 2022)

Wie ontvangt op 17 juni de vierde Ribbius Peletier-penning? Juryvoorzitter Sybilla Dekker pleit in haar column voor een verlenging van de uitreiking van deze onderscheiding. Want politieke rolmodellen in de schijnwerpers zetten is belangrijk voor jonge vrouwen. Zelf werd zij onder meer geïnspireerd door een Amerikaans icoon: de in maart overleden Madeleine Albright.

Juryvoorzitter Sybilla Dekker

Madeleine Albright was een ongelooflijk sterk persoon en een indrukwekkende minister van Buitenlandse Zaken onder president Clinton. Ze kwam als vluchtelinge naar de Verenigde Staten en vergat nooit dat ze haar vrijheid kreeg omdat ze was gevlucht voor een ander regime. In haar leven bleef ze altijd staan voor de mensenrechten. Rechten die momenteel helaas bij diverse regimes onder druk staan. 

Vrouwenrechten zijn ook mensenrechten

Albright zei altijd: “vrouwenrechten zijn ook mensenrechten”. Dat is de spijker op de kop. Democratie gaat altijd om gelijkwaardigheid tussen mensen. Wat je afkomst, geslacht of geaardheid ook is. Blijf erkennen waar je vandaan komt. Verstop dat niet, maar draag uit wie je bent, wat je wilt bereiken en dat je staat voor de rechten van vrouwen. Dat is een belangrijke les van Albright aan jonge vrouwen. 

Een andere beroemde uitspraak van haar was: “voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen, is een speciaal plekje gereserveerd in de hel”. Een bijzondere opmerking waar ik het volkomen mee eens ben. Zeker als vrouw op een hoge positie moet je oog hebben voor de kwaliteiten van vrouwen die nog in de aanloop naar hun carrière zitten. Het is toch onbestaanbaar dat je ze dan niet helpt of ondersteunt? In mijn ogen moeten vrouwen elkaar nog veel vaker helpen. 

Andere vrouwen steunen is belangrijk, ongeacht hun politieke kleur of overtuigingen. Dat begint met goed om je heen kijken. Welke vrouwen bevinden zich in jouw omgeving en wat kun je voor elkaar doen? Toen ik zelf hogere posities bereikte, bijvoorbeeld als directeur bij het ministerie van Landbouw, keek ik altijd naar vrouwen die ik kon ondersteunen. Daarnaast was ik medeoprichter en voorzitter van Talent naar de Top, een organisatie speciaal gericht op de doorstroming van vrouwen naar de top. Ook in mijn nieuwe functie als voorzitter van het Noordzeeoverleg streef ik naar een staf met getalenteerde, jonge vrouwen die de kans krijgen om door te stromen. Het is zo belangrijk dat vrouwen elkaar niet afvallen, maar juist steunen op inhoud en proces. Niet ten koste van alles, maar op basis van de overtuiging dat een mens kan falen en dat je die vervolgens verder helpt. 

Vrouwenquotum

Hoewel we op de goede weg zijn, is gelijkwaardigheid nog steeds een kwestie van de lange adem. Sinds begin dit jaar geldt er een wettelijk vrouwenquotum voor het bedrijfsleven en de publieke sector. Ik was daar in eerste instantie geen voorstander van. Er is ook lang geprobeerd om dit zonder wetgeving voor elkaar te krijgen. Maar in de praktijk blijkt zo’n stevig instrument nog steeds nodig voor het versnellen van de doorstroming van vrouwen naar hogere posities. Nederland moet een achterstand wegwerken. Daarnaast leiden mixed teams in organisaties tot evenwichtiger en efficiëntere besluitvorming en een betere samenwerking. Daar ben ik heilig van overtuigd en dat is ook wetenschappelijk bewezen.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn er gelukkig meer vrouwen gekozen. Dit geeft de raden, staten en colleges de kans op een evenwichtiger samenstelling. Als in een formeel orgaan – kabinet, Gedeputeerde Staten of college van B&W – meer dan 1 vrouw is vertegenwoordigd, verdwijnt die bijzondere positie van deze vrouwen. Dan straal je uit dat vrouwen invloed hebben op de organisatie. De provincie Noord-Holland heeft met 3 vrouwelijke en 3 mannelijke gedeputeerden een mooie verdeling. Met zo’n mix krijg je een beter evenwicht van invalshoeken en wordt het meer vanzelfsprekend dat vrouwen deze posities invullen. Dát is pas echte acceptatie. Dan gaat het niet meer om stereotyperingen van mannen en vrouwen. Dan staan de verschillende karakters, waarden en hoe deze elkaar aanvullen centraal.

Ribbius Peletier-penning als prachtig podium 

Noord-Holland heeft niet alleen een goede man-vrouwverdeling in Gedeputeerde en Provinciale Staten, maar is ook de enige provincie met een erkenning als de Ribbius Peletier-penning. Dat is bijzonder. De penning wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en ik ben ervan overtuigd dat er weer veel goede kandidaten worden genomineerd. 

In 2023 is de laatste uitreiking, maar wat mij betreft wordt deze penning ook in de jaren daarna voortgezet. De verkiezing biedt een prachtig podium voor vrouwen die anders niet snel in de schijnwerpers staan. En onze winnaressen Devika Partiman, Manja van der Weit en Sylvana Simons zijn inspirerende rolmodellen aan wie vrouwen zich kunnen spiegelen. Ik hoop daarom dat Gedeputeerde Staten nog eens goed nadenken over het behouden van deze stimulans voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Kandidaat aanmelden

Iedereen kan tot en met 31 mei een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2022 via www.penning.noord-holland.nl. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient.