Laatste ontwikkelingen Verbinding A8-A9

(15 april 2022)

Op maandag 11 april vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Minister Harbers gaf tijdens dit debat aan dat hij niet het initiatief neemt tot een gesprek met de provincie Noord-Holland over de Verbinding A8-A9. De minister verwees in zijn antwoord naar de afspraken uit 2013. Hierin werd afgesproken dat het Rijk het project A8/A7 uitvoert en de provincie, samen met de regio, de Verbinding A8-A9 oppakt.

De provincie begrijpt de reactie van de minister op basis van de afspraken uit 2013. De provincie heeft, samen met de regio, op basis van die afspraken een plan gemaakt voor de inpassing van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Dit landschapsplan is op 31 januari 2022 vastgesteld door Provinciale Staten.

Het landschapsplan gaat uit van een pakket van 40 maatregelen, waarmee het mogelijk is de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. De provincie heeft het landschapsplan aan de minister van OCW gestuurd, die het aanbiedt aan UNESCO. Naar verwachting wordt het landschapsplan behandeld tijdens het Werelderfgoed Comité in juni/juli 2023. 

De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase. Daarom zal de provincie het initiatief nemen om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Daarbij gaan wij in gesprek met onze regionale partners en ook met het Rijk.