“Noord-Holland heeft een culturele rijkdom die we mogen koesteren”

(12 april 2022)

Wie meer wil weten over het cultuur-en erfgoedbeleid van de provincie Noord-Holland kan vanaf nu alle informatie vinden in een kleurrijk digitaal magazine.

Gedeputeerde Zita Pels: “ Noord-Holland heeft veel culturele organisaties en initiatieven, monumenten, (wereld)erfgoed, bijzondere archeologische vindplaatsen en historische cultuurlandschappen. De provincie Noord-Holland heeft een culturele rijkdom die we mogen koesteren. We willen dat erfgoed en cultuur toegankelijk zijn voor de hele samenleving en dat iedereen ervan profiteert. Allereerst onze inwoners en alle culturele ondernemers die er dagelijks mee te maken hebben. Maar ook voor bezoekers uit binnen- en buitenland zijn erfgoed en cultuur blijvend van groot belang.”

Fietsers met stolp

Cultuurbeleid

Cultuurhistorie en de culturele infrastructuur behoren tot de kerntaken van de provincie. De provincie is vooral beleidsontwikkelaar, partner en opdrachtgever. Het cultuurbeleid is eind 2021 opnieuw vastgesteld. 

De hoofdthema’s zijn: 

  1. Transformatie van het cultuurlandschap
  2. Leegstand voorkomen, herbestemming en verduurzaming
  3. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de culturele infrastructuur.

Deze thema’s worden uitgebreid toegelicht in het magazine

Subsidies

De provincie geeft financiële ondersteuning bij de restauratie van monumenten, het verduurzamen van erfgoed en culturele instellingen en zorgt ervoor dat culturele initiatieven een steuntje in de rug krijgen. Er zijn verschillende subsidies voor erfgoed en cultuur beschikbaar. Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden staat in het subsidieloket en in het magazine

Meer informatie

Lees meer op de pagina Cultuur en erfgoed.