PDENH investeert in duurzame kleurfabriek voor textiel

(25 april 2022)

Dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) en DOEN Participaties (DOEN) kan het bedrijf Circotex de meest duurzame fabriek voor het kleuren van textiel in Europa realiseren.

Circotex kleurt met de meest innovatieve technologieën onder andere polyester garens en doeken zonder water, zonder toegevoegde chemicaliën en met 50% minder energie en CO2-uitstoot dan de klassieke kleuringstechnologie. Daarmee wil Circotex voorzien in de stijgende vraag naar duurzamer geproduceerd textiel, bijdragen aan de circulaire textielketen in de regio Amsterdam en zorgen voor lokale duurzame economische groei.

PDENH investeert in duurzame kleurfabriek voor textiel

Veel minder vervuiling

De textielsector is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Zo’n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt uit deze sector. Daarnaast wordt er gemiddeld 430 liter water per kilo textiel gebruikt. Dit water wordt vooral gebruikt tijdens het kleuren. Vaak wordt het restwater geloosd in rivieren, waardoor er veel schade aan het milieu ontstaat. Dit is met name in Aziatische landen het geval, waar het grootste deel van de industrie gevestigd is. Circotex zorgt voor verandering in de keten door duurzaam te kleuren zonder water en toegevoegde chemicaliën, zodat een enorme vermindering van vervuiling gerealiseerd wordt.

Circulaire en duurzame textielketen

Met de financiering vanuit de fondsen van AKEF, PDENH en DOEN en een verkregen EFRO subsidie, kan Circotex deze fabriek in Amsterdam realiseren. In 2023 moeten de eerste rollen duurzaam gekleurd textiel uit de machines komen. Circotex heeft de ambitie de meest duurzame fabriek voor het kleuren van textiel in Europa te blijven door continu nieuwe innovaties een plek te geven. Het is daarmee een schakel in de circulaire en duurzame textielketen in Nederland en de regio Amsterdam.

Over PDENH

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is een investeringsfonds van de provincie Noord-Holland dat investeert in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Om in aanmerking te komen voor een investering van PDENH, is het van belang dat er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Noord-Holland en dat de investeringen zowel financieel, economisch als maatschappelijk rendement genereren. PDENH wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.