Provincie neemt andere rol in beschermen en versterken Gooise natuur

(07 april 2022)

Noord-Holland maakt geen deel meer uit van de stichting die het Goois Natuurreservaat bestuurt. Op donderdag 7 april zette gedeputeerde Esther Rommel haar handtekening onder de uittredingsovereenkomst. De provincie blijft wel betrokken bij het beschermen en versterken van het natuurreservaat.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De Gooise natuur is een parel van de Noord-Hollandse natuur en ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Bezoekers genieten volop van dit prachtige gebied, ook vanwege de cultuurhistorische waarde. We blijven daar ook in investeren. Nu en in de toekomst.”

Schapen in de Gooise natuur.

De provincie betaalt € 16 miljoen voor de uittreding en blijft in de toekomst verder investeren in de Gooise natuur. Dat staat in de uitvoeringsagenda die is opgesteld om de natuur te beheren en versterken. Daarnaast gaat € 1,4 miljoen naar het Goois Natuurreservaat om natuur te herstellen die lijdt onder een teveel aan stikstofuitstoot.

Het Goois Natuurreservaat is een natuurgebied van bijna 3.000 hectare dat ligt tussen Huizen en Hollandsche Rading. De provincie is sinds de oprichting in 1932 deelnemer aan de stichting die dit gebied beheert. Die rol ging de laatste jaren echter knellen.

Dubbele pet

Noord-Holland beoordeelt ook subsidieverzoeken en vergunningaanvragen van het Goois Natuurreservaat. Die combinatie van bestuurslid enerzijds, en beoordelaar van verzoeken van datzelfde bestuurd anderzijds, is een ‘dubbele pet’ die niet gewenst is. Daarnaast was het niet meer uit te leggen dat het Goois Natuurreservaat als uitzondering een bijdrage in het exploitatietekort kreeg. Andere natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, ontvangen die niet. 

In de nieuwe situatie wordt het Goois Natuurreservaat op dezelfde manier behandeld als de andere natuurorganisaties. Het Goois Natuurreservaat houdt dezelfde mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies, zoals voor het natuurbeheer, voor natuurherstelmaatregelen, voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland en voor de ondersteuning van groene vrijwilligers. De ‘dubbele pet’ van de provincie behoort hiermee tot het verleden.