Drukbezochte informatiemarkt over 4 varianten voor een (onder)doorgang

Woensdag 30 november van 18.00 tot 21.30 uur was er grote belangstelling voor de resultaten van de studie naar een (onder)doorgang in Broek in Waterland. Naar schatting 200 bezoekers kwamen naar de informatiemarkt in het Van der Valkhotel Volendam.

Op panelen kon iedereen zich laten informeren over de historie, ontwerpen, onderzoeken en de bouwfasering van 4 varianten voor een (onder)doorgang. In een maatschappelijke kosten-en batenanalyse (MKBA) zijn alle onderzoeken verwerkt en worden de 3 ondergrondse varianten en 1 bovengrondse variant met elkaar vergeleken. Tijdens de avond werd een workshop gegeven waarin deze methodiek werd toegelicht.

Olthof in gesprek_web
Gedeputeerde Jeroen Olthof in gesprek met aanwezigen

Bewoners en belanghebbenden hebben op basis van de uitkomsten goed hun mening kunnen vormen. Het was duidelijk dat er verschillende invalshoeken zijn waarop de varianten werden beoordeeld. Voor inwoners van Broek in Waterland zijn de impact van de weg op de eigen leefomgeving en de zorgen over het bouwproces belangrijke aspecten. Voor forenzen en ondernemers is de doorstroming op de N247 en de bereikbaarheid van de regio van groot belang.

Lees de samenvatting van het getoonde materiaal op de avond of bekijk het videoverslag van Omroep PIM.

Mentimeter_web

Een MBKA is een feitelijke vergelijking. De bovenstaande peiling die gehouden is op de avond zelf geeft een indruk van hoe aanwezigen onderdelen beoordelen. Bezoekers van de avond hebben daarnaast een boodschap in de vorm van een ansichtkaart aan de bestuurders kunnen meegeven.

ansichtkaarten_web

Hoe verder?

Deze inbreng tijdens de avond wordt bij de stukken aan de stuurgroep gevoegd. De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland bespreekt de resultaten van de studie begin 2023. In de stuurgroep zitten de portefeuillehouders van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam. Omdat de dorpsraad een belangrijke cocreatiepartner in het geheel is geweest, leveren zij hun eigen bevindingen bij de stuurgroep aan.

uitleg avond_web
Goof Buijs van de dorpsraad licht de plannen toe

Het totaalpakket komt 23 februari (aanvang 18.30 uur) in de statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. De commissie adviseert Provinciale Staten (PS) over ingebrachte stukken en voorstellen. PS nemen besluiten op basis van deze adviezen. Het is niet bekend wanneer PS een besluit nemen omdat in maart 2023 de Provinciale Statenverkiezingen zijn.

Inspreken bij een Statencommissie

Het is mogelijk om over dit onderwerp op de agenda in te spreken tijdens de commissievergadering. Insprekers kunnen kiezen of zij fysiek in Haarlem of online vanuit huis inspreken. De spreektijd is maximaal 5 minuten. Aanmelden kan bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl tot woensdag 22 februari 15.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over alle inspraakmogelijkheden staat bij ‘Inspraak en meedenken’
Meer informatie over het onderzoek staat op de projectpagina Onderdoorgang N247 Broek in Waterland.