Samen Leuke Dingen Doen!

(08 december 2022)

Mensen doen graag dingen samen. Maar wat als je niet precies weet wat je wil doen, of met wie? Voor deze doelgroep organiseren SamenMeer en WelzijnWonenPlus in Landsmeer het ontmoetingsinitiatief Samen Leuke Dingen Doen. De gemeente vroeg er, met succes, subsidie voor aan bij de provincie.

Aletta Kets en Sandra Bom van Samen Leuke Dingen Doen!

Een kaartje leggen, naar de film, een hengeltje uitgooien. Het zijn typisch activiteiten die mensen gezellig met elkaar ondernemen. Maar voor sommigen is dat niet zo vanzelfsprekend. “Het kan lastig zijn om te bedenken wat je zou willen doen”, vertelt coördinator van SamenMeer Aletta Kets. “En als je het al weet, heeft niet iedereen zomaar een maatje om dat mee samen te doen. Er zijn mensen die daarin blijven steken, en nergens toe komen. Voor hen is Samen Leuke Dingen Doen bedoeld.”

Veel bezoekers

Begin juli vond de eerste activiteit plaats. Aan de Dr. M.L. Kingstraat, in het gebouw waar zij gevestigd zijn, richtten SamenMeer en WelzijnWonenPlus een marktplein in met 5 tafels, gericht op thema’s zoals Bewegen, Cultuur en Creatief. De tafels werden aantrekkelijk aangekleed, met informatie over wat er op die gebieden zoal te doen is. Het werd een gezellige en drukbezochte dag. “Er kwamen rond de 150 mensen op af”, blikt Aletta terug. “Dat is best bijzonder, want deze doelgroep is lastig te bereiken.” Daar was dan ook veel energie in gestoken. Via publiciteit en de inzet van vrijwilligers werden veel inwoners van Landsmeer verleid om de markt te bezoeken. Het leverde aardig wat ‘matches’ op. Mensen gingen dankzij het contact dat zij op deze dag legden onder meer met elkaar vissen, naar een museum en samen een hapje vegetarisch eten.

Uit de achterover-hang-stand

Aletta is blij met het succes en wijst op het belang ervan. “Samen Leuke Dingen Doen zorgt ervoor dat we min of meer doorlopend aandacht besteden aan het bereiken van mensen die niet uit zichzelf ergens heen gaan. Dat helpt om het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. Door corona is dat probleem groter geworden. Ik heb nog nooit zoveel mensen hardop horen zeggen dat ze eenzaam zijn. Daarnaast heeft corona in het algemeen tot passiviteit geleid. Alles heeft lange tijd stil gestaan, en je ziet dat mensen dan in een soort achterover-hang-stand terecht komen. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers, en zelfs voor ons als organisatie. Met dit project slingeren we alles weer aan. Het is eigenlijk een vliegwiel om in het post-coronatijdperk activiteit van de grond te krijgen.”

Laagdrempelig

De gemeente Landsmeer hecht enorm aan dit soort initiatieven, weet beleidsmedewerker Sociaal Domein Sandra Bom. “Wij vinden dit heel erg belangrijk, omdat het van grote betekenis is voor veel van onze bewoners. SamenMeer en WonenWelzijnPlus gaan altijd uit van wat mensen wel kunnen, zodat iedereen mee kan doen. Samen Leuke Dingen Doen sluit daar mooi op aan, als een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen iets te ondernemen.”

Het is dan ook niet voor niets dat de gemeente voor deze activiteit subsidie aanvroeg. Hoe wordt dat geld precies besteed? Aletta: “SamenMeer en WelzijnWonenPlus zetten het in om 2 jaar lang 1 uur per week aan dit initiatief te besteden. Op die manier zorgen we ervoor dat bewoners er gedurende een langere tijd iets aan hebben.”

Goed moment

Samen Leuke Dingen Doen kent naast de ontmoetingsmarkt nog andere verschijningsvormen. Zo vindt er een open huis plaats en was het project tijdens De Week van de Eenzaamheid vertegenwoordigd op de markt van Landsmeer. Ook werkt het, heel ouderwets maar zeer doeltreffend, met een fysiek prikbord waarop mensen briefjes kunnen plakken met vraag en aanbod van gezamenlijke activiteiten. “Al met al maakt Samen Leuke Dingen Doen veel energie los. Het krijgt ook de publiciteit die nodig is om deze doelgroep te bereiken. Het loopt goed. De subsidie vormt een enorme aanmoediging om zoiets specifieks als dit te organiseren. Het komt ook op een goed moment. Mensen hebben na Corona de behoefte om weer dingen te doen, ze staan er helemaal voor open. Hiermee kunnen wij mensen weer heel gericht laten aanhaken op de samenleving.”