Stuurgroep praat over samenwerking

(08 december 2022)

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 spraken op 8 december met elkaar over het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst.

A8-A9 bij Zaanstad.

In 2014 gingen de regionale partijen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aan ten behoeve van de aanleg van een verbinding tussen de A8 en de A9. Op 31 december van dit jaar loopt de samenwerkingsovereenkomst af. De leden van de stuurgroep spraken met elkaar over hoe zij de samenwerking voortzetten. De overeenkomst werd in 2019 al eens verlengd.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.