Subsidie voor het sneller bouwen van betaalbare woningen in Noord-Holland

(16 december 2022)

In Noord-Holland kunnen ruim 10.000 woningen sneller worden gebouwd door subsidies van het Rijk.

6 Noord-Hollandse woningbouwprojecten krijgen via de vierde ronde van de Woningbouwimpuls geld om een deel van de kosten te betalen. Het kan gaan om kosten die bijvoorbeeld zijn ontstaan door het moeten verplaatsen van bedrijven. De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten via het Kernteam Versnelling Woningbouw geholpen bij het indienen van een aanvraag voor de Woningbouwimpuls. 

Hulp provincie 

De provincie ondersteunt gemeenten via het Kernteam Versnelling Woningbouw, wat onder andere wordt aangestuurd door de provincie Noord-Holland. Slechts 1 van de ondersteunde projecten heeft geen geld ontvangen.

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Water, is tevreden met de bijdrage van het Rijk: "Met deze subsidies voor verschillende woningbouwprojecten in Noord-Holland zetten we een volgende stap in het realiseren van voldoende betaalbare woningen in onze provincie. Om 184.000 woningen te kunnen bouwen tot en met 2030 is het belangrijk dat het Rijk ondersteuning blijft bieden op het gebied van financiën, de wettelijke gereedschapskist en het oplossen van een aantal knelpunten."

Het Kernteam zal gemeenten ook helpen met het indienen van aanvragen voor de vijfde ronde van de Woningbouwimpuls. De verwachting is dat er meer aanvragen voor (kleinere) projecten worden ingediend. 

Woningbouwimpuls

Een voorwaarde van de Woningbouwimpuls is dat meer dan de helft van de woningen binnen een project betaalbaar zijn. In totaal is in Noord-Holland bijna 38 miljoen euro toegekend. Het gaat om de volgende projecten:

Gemeente Project Aantal woningen
Amsterdam Bijlmer 3.313
Amsterdam Hamerkwartier Fase 1 4.121
Amsterdam Osdorp 1.625
Haarlem Zijlweg 617
Purmerend Waterlandkwartier 567
Texel Flexwoningen Marsweg 222
Totaal   10.465


De gemeente Amsterdam heeft voor 3 projecten subsidie ontvangen, wat goed is voor het sneller bouwen van ongeveer 9.000 woningen. Ook een kleinere gemeente als Texel heeft deze ronde geld ontvangen. De Woningbouwimpuls kan dus verschillende projecten helpen om de kosten te betalen. In deze ronde is in heel Nederland subsidie gegeven voor het sneller bouwen van zo’n 24.500 woningen, een groot deel van die woningen wordt dus gebouwd in Noord-Holland.

Subsidie voor het sneller bouwen van betaalbare woningen in Noord-Holland