Inwoners meten niet alleen luchtkwaliteit, maar denken ook mee over oplossingen

(23 februari 2022)

Op dinsdagavond 22 februari kwamen inwoners samen in Studio O in Beverwijk om in gesprek te gaan over hoe zelf verzamelde data over luchtkwaliteit kan worden ingezet. Deze inwoners, ook wel Hollandse Helden genoemd, verzamelen data door zelf sensoren op hun woningen te plaatsen.

In de provincie zijn verschillende officiële meetstations van luchtmeetnet.nl aanwezig. Door die meetstations aan te vullen met sensoren, ontstaat een fijnmazig meetnet. Inwoners gaan zelf aan de slag met data-analyse en interpretatie, onder begeleiding van onder andere het RIVM.

Tijdens de bijeenkomst werd bijvoorbeeld besproken hoe inzichten het beste gedeeld kunnen worden en hoe je van een meting naar beleid komt. 

Over Hollandse Luchten

Met een meetnetwerk van sensoren in regio’s rond het Noordzeekanaal brengt Hollandse Luchten de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en dit wordt omgezet in gezamenlijke acties. Deze aanpak heet 'citizen sensing'. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland. Meer informatie staat op de website van het project Hollandse Luchten.