Noord-Holland draagt bij aan verbeteren zwemwater

(07 februari 2022)

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het zwemseizoen en de provincie Noord-Holland helpt een handje mee.

Beheerders van buitenzwemwater, zoals gemeenten, recreatieschappen en waterschappen kunnen subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren. 

Noord-Holland draagt bij aan verbeteren zwemwater

De provincie wil een waterkwaliteitsklasse die ‘goed’ of ‘uitstekend’ is voor alle zwemplekken in Noord-Holland. Beheerders van zwemlocaties kunnen met de subsidie problemen aanpakken zoals terugkerende blauwalg of bepaalde bacteriën. Dit kan door een veelvoud aan (meestal natuurlijke) oorzaken ontstaan, zoals vogelpoep of stilstaand water. Vanwege de door klimaatverandering droger wordende zomers is er een mogelijkheid dat dit soort problematiek zich vaker gaat voordoen. 

€ 200.000 subsidie voor goed buitenzwemwater 

De maatregelen die beheerders hiervoor kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: doorspoelen met schoon water, de locatie schoonmaken en voorlichting geven aan recreanten. De provincie heeft de subsidie voorgaande jaren ook verstrekt en is toen volledig uitgenut. 

Voor het zwemseizoen 2022 stelt de provincie € 200.000,- subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is vanaf 1 februari opengesteld en sluit op 1 oktober. 

152 buitenzwemlocaties in Noord-Holland 

Veel mensen zwemmen graag in natuurwater. Noord-Holland heeft daarvoor 152 buitenzwemlocaties aangewezen. Waterschappen of Rijkswaterstaat meten hier regelmatig de kwaliteit en zwemmers worden gewaarschuwd als de kwaliteit niet goed is. Meer informatie over deze locaties en de kwaliteit van zwemwater staat op: www.zwemwater.nl of in de zwemwater-app. 

Meer informatie voor beheerders van zwemlocaties 

Beheerders vinden meer informatie over de subsidie in het subsidieloket of via het Servicepunt provincie Noord-Holland, tel: 0800 0200 600, e-mail servicepunt@noord-holland.nl.