Provincie helpt werkgevers woon-werkverkeer duurzamer te maken

(16 februari 2022)

Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden investeert de provincie onder andere in slim, schoon en veilig reizen met een werkgeversaanpak in Noord-Holland Noord.

De provincie schakelt Breikers in om werkgevers samen te brengen en advies te geven bij de transitie van hun mobiliteitsbeleid.

Duurzaam reizen

De werkgeversaanpak omvat een breed scala aan maatregelen die werkgevers kunnen inzetten om werknemers duurzaam te laten reizen, zowel zakelijk als van en naar kantoor. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanbieden van ov-vrij, flexibel (thuis)werken en slim reizen, een mobiliteitsbudget en parkeerbeleid. Zo kunnen werknemers makkelijk vanuit huis werken, schonere vervoersmiddelen gebruiken en buiten de spits reizen. Werkgevers worden in hun transitie door Breikers ondersteund met kosteloos advies op maat.

Terugdringen CO2-uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan en onze leefomgeving te verbeteren, moet het verkeer flinke stappen zetten om slimmer, schoner en veiliger te worden. De werkgeversaanpak is één van de maatregelen uit het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) waarin beschreven staat hoe de overheden in Noord-Holland, Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam de CO2-uitstoot verminderen door verkeer te verduurzamen. 

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z’n allen stil. Het moet dus anders. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. Bovenstaande maatregelen dragen daaraan bij.