Ruime meerderheid Provinciale Staten stemt in met Landschapsplan

(03 februari 2022)

Het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 werd op 31 januari behandeld door Provinciale Staten. Na een uitvoerig debat werd het besluit met 47 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Met het besluit is de planstudiefase van het project afgerond. 

Het besluit van PS houdt in dat zij de maatregelen uit het Landschapsplan als samenhangend pakket vaststellen. Voordat PS een besluit nemen over het starten van de volgende fase moet er eerst zicht zijn op financiering en moet duidelijk zijn dat de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam behouden blijft.

SvA A8A9

Er werden door PS 2 moties aangenomen: ‘Modal shift voor leefbaarheid langs N203’ en ‘Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast’. Deze moties zullen binnenkort gepubliceerd worden op de website van de provincie. 

Vervolg

De provincie gaat nu in gesprek met het Rijk en de partners om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase.” Ondertussen werken de partijen aan korte termijnmaatregelen om de huidige overlast op de N203 zoveel mogelijk te beperken. 

Daarnaast wordt het landschapsplan door de minister van OCW aangeboden aan UNESCO. Het is vervolgens aan UNESCO zelf wat zij hiermee doet. Maar de verwachting is dat het landschapsplan wordt behandeld tijdens het Werelderfgoed Comité in juni/juli 2023. 

De omgeving wordt via de projectsite op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

Digitale platform

In het landschapsplan wordt een pakket van 40 maatregelen geadviseerd. Hiermee kan de Verbinding A8-A9 gerealiseerd worden én wordt de Stelling van Amsterdam verbeterd. Alle maatregelen kunnen bekeken worden via een speciaal daarvoor ingericht digitaal platform. Hier zijn de ontwerpen in een voor en na situatie te bekijken, ingepast in het landschap. Ook het eindrapport van het landschapsplan en de bijbehorende bijlagen zijn openbaar en staan als download bij de projectdocumenten.