Voorbereidende werkzaamheden rondom de Cruquiusbrug (N201)

(03 februari 2022)

In 2022 start de provincie Noord-Holland met het duurzaam vervangen van de Cruquiusbrug bij Heemstede. De oostelijk brug richting Heemstede wordt vervangen.

De nieuwe brug wordt breder om meer ruimte te geven voor de fietsers en wandelaars. Ook vindt er groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp. 

De aannemer start vanaf 7 februari 2022 met de voorbereidende werkzaamheden. Dat duurt tot en met 18 maart. Het gebied rondom de Cruquiusbrug wordt bouwrijp gemaakt. Hiervoor worden 7 bomen gekapt, kabels en leidingen verlegd en er wordt extra zand aangebracht.

Bomenkap

Maandag 7 februari om 9.00 uur start de aannemer met het kappen van 7 bomen op de kruising Cruquiusweg-Cruquiusdijk en de bomen aan de oostzijde van de N201 bij de voetgangerstunnel. Het kappen van de bomen is nodig voor het verbreden van de rijbaan op Cruquiusweg. De provincie heeft een herplantplicht. Samen met de gemeenten zoekt de provincie naar een plek waar groen terug kan komen.

Bomen

Verleggen kabels en leidingen

Vanaf maandag 14 februari om 9.00 start het nutsbedrijf met het verleggen van de kabels en leidingen aan de oostzijde van de N201. 

Extra zandlaag

Op maandag 28 februari om 9.00 uur begint de aannemer met het aanbrengen van zand aan de oostzijde van de N201 bij de voetgangerstunnel. Dit is nodig om de stabiliteit van de wegprofielen in de toekomst te kunnen garanderen.

Beperkte hinder wegverkeer

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt 1 rijstrook op de N201 afgesloten van Hoofddorp richting Heemstede. Door het afsluiten van die rijstrook ondervindt het verkeer beperkte vertraging, maximaal 5 minuten. Het fietsverkeer in beide richtingen moet via het westelijke fietspad omrijden. Dit omrijden kost ongeveer 5 minuten. Er worden verkeersregelaars ingezet op de Cruquiusdijk om fietsers en voetgangers veilig te begeleiden langs de werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen

Voetgangerstunnel afgesloten

Vanaf maandag 28 februari 2022 tot en met eind maart 2023 is de voetgangerstunnel onder de N201 afgesloten. Deze afsluiting is nodig om het zand goed te kunnen laten inzakken waar later de weg op gebouwd gaat worden. Er wordt een tijdelijk voetpad aangelegd zodat wandelaars vanaf het pad langs de Ringvaart hun route richting de Javalaan kunnen vervolgen.

Planning uitvoering

De provincie Noord-Holland is samen met de aannemer de bouwteamfase aan het afronden. In deze fase heeft de provincie samen met de aannemer het ontwerp van de brug uitgewerkt. Wanneer er meer duidelijk is over de planning communiceert de provincie dat via de bekende kanalen.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het project Cruquiusbrug? Raadpleeg de website www.cruquiusbrug.nl.Voor vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.