Informatiebijeenkomst over de vernieuwing Zaanbrug

(28 januari 2022)

De provincie Noord-Holland organiseert op 10 februari 2022 een digitale informatiebijeenkomst over de werkzaamheden rondom de vernieuwing van de Zaanbrug.

De Zaanbrug verbindt Wormer in de gemeente Wormerland met Wormerveer in de gemeente Zaanstad. De brug is verouderd en aan vervanging toe. De eerste werkzaamheden hiervoor starten eind februari 2022. 

Informatiebijeenkomst 10 februari

Voor omwonenden, weggebruikers, bedrijven en overige geïnteresseerden die meer willen weten over de werkzaamheden voor de vervanging van de Zaanbrug, organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst. Tijdens deze digitale bijeenkomst informeren de provincie, de gemeenten Wormerland en Zaanstad en de aannemer alle belangstellenden over de werkzaamheden rondom de bouw van de tijdelijke en nieuwe Zaanbrug, de planning, de gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid van de omgeving. Voor het scheepvaartverkeer is een aparte informatiebijeenkomst gepland. De digitale bijeenkomst wordt op donderdag 10 februari 2022, vanaf 19.30 uur gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 februari 2022 aanmelden via dit digitale aanmeldformulier.  

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers, wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruikmaken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen). De aannemer start eind februari 2022 met de bouw van de tijdelijke brug en aanpassingen aan de aangrenzende wegen. Als de tijdelijke brug in juni 2022 in gebruik genomen kan worden, wordt gestart met de vernieuwing van de bestaande Zaanbrug. 

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug is ook te vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.