Noord-Holland kiest voor duurzame wegwerkzaamheden

(20 januari 2022)

Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden kiest de provincie voor duurzaam materiaal en materieel bij (vaar)wegwerkzaamheden.

De provincie gebruikt elektrische machines, koopt herbruikbare damwanden en legt bloemrijke bermen aan. In het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) staat waar de provincie extra duurzaamheidsmaatregelen neemt.

Zo worden aanvullende duurzaamheidsmaatregelen genomen op de A.C. de Graafweg (N241), de Westfriesedijk (N239) en de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Daarnaast vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten budget om herbruikbare damwanden aan te schaffen.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “We gebruiken steeds vaker elektrische machines om aan de weg te werken. Dat scheelt een hoop CO2-uitstoot en het maakt veel minder herrie. Dat is mooi meegenomen voor onze inwoners.”

Duurzame wegwerkzaamheden

A.C. de Graafweg (N241) tussen Verlaat en Wognum

Bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg willen we onder anderen de fundering van de weg hergebruiken, houten geleiderails aanbrengen en gerecycled bestratingsmateriaal gebruiken. En we zetten elektrisch machines in bij de werkzaamheden. Gedeputeerde Staten vragen hiervoor € 1,5 miljoen aan Provinciale Staten.

Herbruikbare damwanden

Hergebruik loont. De provincie kan gebruikte stalen damwanden overnemen van de aannemer die de oevers van de provinciale vaarwegen onderhoudt. Hergebruik is beter voor het milieu en gezien de grote stijging in staalprijzen ook voor de portemonnee. Gedeputeerde Staten vragen hiervoor € 1,34 miljoen aan Provinciale Staten.

Westfriesedijk (N239) tussen Winkel en de A7

Bij het groot onderhoud en de realisatie van de verkeersveiligheids¬maatregelen aan dit deel van de N239 bouwt de provincie een nieuwe fietsbrug van composiet, legt bloemrijke bermen aan en werkt zo veel mogelijk met elektrische machines. Gedeputeerde Staten vragen hiervoor € 50.000 aan Provinciale Staten.

N243 tussen Alkmaar en Avenhorn

De provincie verbetert de verkeersveiligheid op de N243 (Noordervaart, Schermerhornerweg en Middenweg) met o.a. rotondes en een breed fietspad. Daarbij gebruikt zij gerecycled asfalt en zelfherstellend biobeton. Gedeputeerde Staten vragen hiervoor € 500.000 aan Provinciale Staten.

Actualisering iMPI 

In het iMPI staan alle (geplande) werkzaamheden van de provincie Noord-Holland. Tweemaal per jaar leggen Gedeputeerde Staten de ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten. Naar verwachting besluiten PS in maart over deze actualiseringen.

Provinciale Staten hebben in 2020 besloten € 7,5 miljoen in te zetten om bij een aantal infraprojecten extra maatregelen te nemen die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door verkeer en wegwerkzaamheden. 

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop. Wij maken het voor de reiziger makkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken de  nieuwste technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.