Onderzoek schriftelijke stemprocedure tijdens corona

(13 januari 2022)

Naar aanleiding van berichten in de media over een verschil van interpretatie van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming over de inrichting van de schriftelijke stemprocedure na online vergaderingen, onderzoekt de provincie of dat ook betekenis heeft voor Provinciale Staten van Noord-Holland.

In de berichten wordt geconstateerd dat op basis van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming niet uitsluitend de deelnemende leden aan de online vergadering, maar alle leden aan de schriftelijke stemronde moeten kunnen deelnemen over de besluiten die in de vergadering voorlagen.

Bij Provinciale Staten van Noord-Holland is ook een schriftelijke stemprocedure gebruikt: in de periode 18 mei 2020 tot en met 8 maart 2021, uitgezonderd de Provinciale Statenvergadering van 14 september 2020 in Egmond aan Zee. De stemprocedure bij Provinciale Staten van Noord-Holland is op een soortgelijke wijze vormgegeven.

Noord-Holland inventariseert en onderzoekt op dit moment wat dit precies betekent voor de besluiten en stemmingen in deze periode. Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken is gevraagd hoe omgegaan moet worden met de stemmingen die op deze wijze zijn gedaan en de besluiten die Provinciale Staten op deze wijze hebben genomen.