Provinciale Statenvergadering uitgesteld

(31 januari 2022)

Door een technische storing kunnen de Statenleden niet online vergaderen. Als voldoende Statenleden naar het provinciehuis kunnen komen dan begint de vergadering vanmiddag om 13.00 uur alsnog.

De Statenleden zouden gedeeltelijk online en deels fysiek deelnemen aan de Provinciale Statenvergadering van 31 januari. Deze hybride vergadering zou om 10.00 uur beginnen maar kon door een technische storing niet plaatsvinden. De beraadslagende vergadering is uitgesteld tot 13.00 uur. Als storing is verholpen, start de vergadering alsnog op hybride wijze. Als dat niet lukt maar er wel voldoende Statenleden aanwezig zijn (quorum), dan vindt de vergadering ’s middags op fysieke wijze plaats.  

Op de agenda staan onder meer: een nieuwe weg tussen A8 en A9; beleid rondom datacenters en  maatregelen voor oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s. De vergadering is live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl