Provincie evalueert werkzaamheden Leeghwaterbrug

(26 januari 2022)

Op 30 maart 2020 kon het autoverkeer na bijna 3 jaar werkzaamheden weer van de volledige Leeghwaterbrug gebruik maken.

De werkzaamheden aan deze brug in de drukke N242 bij Alkmaar duurden jaren langer dan gepland en de aanvankelijke begroting van € 6,8 miljoen liep op tot ruim € 22 miljoen. Een te krap startbudget, gebrek aan vertrouwen tussen provincie en aannemer en een veel slechtere staat van 1 van de brugdelen zijn belangrijke oorzaken. Zo blijkt uit de evaluatie van het project.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Ik heb me de persoonlijke verhalen van ondernemers, schippers en inwoners over de jarenlange overlast heel erg aangetrokken. We hebben nu inzicht in wat beter had gemoeten. Dat zit voor een belangrijk deel in het samen met de aannemer van tevoren inschatten van de risico’s en de kosten daarvan. Dat vraagt om open communicatie en wederzijds vertrouwen en dat kan best spannend zijn in een zakelijke relatie. Alhoewel je ook dan niet alles van tevoren kunt overzien, heb ik er vertrouwen in dat de planning en begroting van lopende en toekomstige projecten daardoor een stuk realistischer zijn. Daarnaast moeten we de omgeving eerder en beter betrekken bij onze grote projecten. En dan bedoel ik iedereen: lokale ondernemers, weggebruikers, inwoners, belangenorganisaties en de betrokken gemeenten. ” 

Evaluatie

De Leeghwaterbrug is een verkeersbrug in de drukke provinciale weg N242 over het Noordhollandsch Kanaal en onderdeel van de belangrijke zuidelijke rondweg van Alkmaar. Van 2017 tot en met maart 2020 is gewerkt aan de renovatie en gedeeltelijke vervanging van de brug. De provincie realiseert zich dat de impact van de werkzaamheden op zo’n drukke route voor zowel weg- als scheepvaartverkeer enorm is. Dat die enorme overlast uiteindelijk 3 jaar heeft geduurd was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het project. De aanbevelingen in het evaluatierapport richten zich vooral op de relatie tussen de provincie en de aannemer, de manier waarop sturing wordt gegeven aan grote projecten en hoe je daarover heldere afspraken maakt. Het doel is een realistischer projectplan omdat van tevoren beter is nagedacht over aspecten die invloed hebben op de planning en de kosten in het project. De provincie werkt al op deze manier bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg (West-Friesland), de vervanging van de Cruquiusbrug (tussen Heemstede en Hoofddorp) en de renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. Daarnaast werkt de provincie meer met mensen die in vaste dienst zijn in plaats van met ingehuurd personeel.

Aan de evaluatie hebben naast het projectteam van de provincie Noord-Holland, ook de aannemer, de onderaannemer, de regionale gemeenten en andere betrokkenen zoals bewoners en de ondernemersvereniging Boekelermeer meegewerkt. Download het complete evaluatierapport (pdf, 702kB).

Provincie evalueert werkzaamheden Leeghwaterbrug

Terugblik op de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug over het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar bestaat uit 2 aparte bruggen. De brug richting de A9 dateerde van 1952 en is geheel vervangen. De brug richting Heerhugowaard dateert van 1976 en is ingrijpend gerenoveerd. Bij de eerste plannen voor de vervanging en renovatie van de bruggen uit 2013 ging de provincie nog uit van een budget van € 6,8 miljoen. Bij de aanbesteding in januari 2017 aan de aannemer was het beschikbare budget verhoogd naar € 14,5 miljoen (waarvan € 11,4 miljoen voor de aannemer). 

Bij aanvang van de werkzaamheden in de zomer van 2017 was de verwachting dat het project eind 2018 zou zijn afgerond. Bij de renovatie van de brug richting Heerhugowaard bleken meer onderdelen vervangen te moeten worden dan van tevoren ingeschat. De aannemer is hierdoor ook later gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de brug richting de A9. In januari 2018 wordt gestart met de sloop van de oude brug. In mei van dat jaar legt de gemeente Alkmaar een bouwstop op omdat onvoldoende kan worden aangetoond dat er veilig gewerkt wordt. De ontwerpplannen voor de nieuwe brug lopen daardoor vertraging op. 

Als die plannen begin 2019 worden afgewezen omdat zij niet aantoonbaar aan de normen en eisen voor een veilige brug voldoen, wordt ook de bijgestelde einddatum van augustus 2019 niet gehaald. Uiteindelijk lukt het toch om alle plannen en vergunningen rond te krijgen en vanaf 30 maart 2020 zijn beide bruggen weer volledig in gebruik. De uiteindelijke projectkosten voor de provincie zijn dan opgelopen tot ruim € 22 miljoen. De aannemer heeft daar bijna € 17 miljoen van ontvangen. 

Inmiddels draagt de brug weer bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de regio Alkmaar. De Leeghwaterbrug is begin december 2021 aangesloten op de bediencentrale Lange Balk in Heerhugowaard.