Nieuwe agenda OV-knooppunten startsein voor samenwerking

(04 juli 2022)

Het is belangrijk om Openbaar Vervoer-knooppunten (OV-knooppunten) klaar te maken voor de toekomst. Er moeten bijvoorbeeld maatregelen worden getroffen om het groeiende aantal reizigers op te vangen. Daarom heeft Staatssecretaris Vivianne Heijnen op vrijdag 24 juni 2022 de Actie-agenda OV-knooppunten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze agenda laat de uitdagingen zien in ongeveer 700 stationsgebieden in het hele land. Omdat het een grote opgave is, moeten slimme keuzes worden gemaakt. 

De Actie-agenda is opgesteld door verschillende nationale en regionale partijen, zoals het ministerie van Infrastructuur en Water, de provincie Noord-Holland en de NS. Deze partijen selecteerden 150 OV-knooppunten waarop als eerste de focus ligt. De gezamenlijke Actie-agenda is het resultaat van jarenlang onderzoek vanuit het programma Toekomstbeeld OV én het startsein voor een hernieuwde, nauwe samenwerking. 

OV-knooppunten als hotspots dagelijks leven

Stationsomgevingen leveren een belangrijke bijdrage aan een bereikbare en leefbare provincie. Ze veranderen steeds meer in hotspots waar het hele dagelijks leven zich afspeelt. Door wonen, werken en voorzieningen samen te brengen rondom OV-knooppunten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we de toename van files en CO₂-uitstoot. Daarnaast zijn deze centrale en bereikbare locaties ook prettige plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. 

Actie-agenda OVKP

Belang Actie-agenda provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland loopt voorop op het gebied van knooppuntontwikkeling en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Actie-agenda. Er zijn namelijk veel gemeenten binnen de provincie die (willen) werken aan hun stationsgebied. Belangrijke knooppunten voor de provincie Noord-Holland zijn bijvoorbeeld de nieuwe mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid en Alkmaar. De focusknooppunten die in de Actie-agenda zijn geselecteerd komen overeen met de prioriteiten van de provincie Noord-Holland.

Vervolg

Het verschijnen van de Actie-agenda is niet het einde van het traject. De opstellers zetten zich de komende jaren in om intensiever samen te werken en beleid en besluitvorming efficiënter en effectiever te maken. Ook richten ze een loket en kennispool in om decentrale overheden te ondersteunen en kennisuitwisseling te bevorderen. Daarnaast is er per regio een knooppuntregisseur benoemd. De regisseur houdt de vorderingen van diverse knooppunten bij en kan eventuele knelpunten signaleren en inbrengen in de landelijke werkgroep.